Digitalizacja

Karol Zgliński

Fotografowanie dokumentów luźnych (listy, metryki, nobilitacje, dyplomy)

Sprzęt

Do fotografowania dokumentów luźnych z Twoich zbiorów potrzebny będzie cyfrowy aparat fotograficzny. Nie musi to być bardzo drogi, skom­plikowany sprzęt. Ważne, żeby umożliwiał manualne ustawianie czasu naświetlania, przysłony, czułości ISO oraz żeby był wyposażony w zoom optyczny lub w wymienne obiektywy. Rozdzielczość matrycy nie jest kry­terium decydującym. Jeżeli w archiwum znajdują się obiekty nie przekra­czające rozmiarem kartki formatu A4, to wystarczy matryca o rozdziel­czości minimum 10 Mpix.

Konieczne będzie również odpowiednie oświetlenie. Nie korzystaj z wbu­dowanej w aparat lampy błyskowej. Ustaw dwa źródła światła stałego po obu stronach fotografowanej powierzchni. Zwróć uwagę na to, żeby znajdowały się w tej samej odległości od obiektu i na jednakowej wyso­kości, a także by były umieszczone pod identycznym kątem względem dokumentu. Staraj się tak je ustawić, żeby fotografowany obszar był możliwie równomiernie oświetlony. Do tego celu doskonale nadają się lampy LED. Zapewniają dobre odwzorowanie barw i są stosunkowo nie­drogie.

Zestaw do digitalizacji ze stołem bezcieniowym (zdj. K. Zgliński)

Wykonywanie zdjęć „z ręki” może przynieść niezadowalający efekt. W związku z tym warto się zaopatrzyć w statyw, umożliwiający stabilne i bezpieczne zamocowanie aparatu nad fotografowanymi obiektami oraz regulację odległości urządzenia od fotografowanego obiektu.

Ekspert radzi

Przy tego typu fotografiach doskonale sprawdza się statyw kolum­nowy – zapewnia odpowiednią stabilność nawet przy korzystaniu z ciężkich „lustrzanek” i daje najlepszy komfort pracy.

Statyw kolumnowy (zdj. K. Zgliński)

Fotografowanie

Fotografowanie dokumentów luźnych z rodzinne­go archiwum nie jest trudne. Nie należy korzystać z trybów automatycznych aparatu, gdyż w tego typu zdjęciach się one nie sprawdzają. W dalszej części znajdziesz kilka porad, które pomogą Ci w zrobieniu zdjęć dobrej jakości.

Ustawienia aparatu:

  • Zastosuj możliwie najniższą czułość ISO, żeby zminimalizować niepożądane szumy;
  • Wybierz najwyższą rozdzielczość jaką ofe­ruje urządzenie (większość cyfrowych apa­ratów fotograficznych daje możliwość do­konania tego rodzaju ustawień);
  • Ustaw przysłonę w przedziale 5,6–8, dzięki czemu uzyskasz odpo­wiednią głębię ostrości;
  • Korzystaj z ogniskowej 50–100 mm (w przeliczeniu na klatkę filmu małoobrazkowego) – zbyt krótka ogniskowa (szeroki kąt) spowodu­je niepotrzebne zniekształcenia perspektywy, a zbyt długa (tele) nie pozwoli Ci na zmieszczenie w kadrze całego obiektu. Dobierz taką odległość aparatu lub taką ogniskową, aby fotografowany obiekt zajmował minimum 70% kadru;.
  • Fotografie możesz wykonywać w popularnym formacie JPEG. Jeżeli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, możesz zapisywać zdjęcia w postaci tzw. cyfrowego negatywu (w zależności od producenta może to być np. RAW, NEF), a następnie wywoływać je do formatu TIF lub JPEG.
Ekran ustawień aparatu (zdj. K. Zgliński)

Jeżeli masz możliwość, połącz swój aparat z komputerem. Pozwoli to na sterowanie ustawieniami urządzenia, wyzwalanie migawki oraz zapisywanie zdjęć bezpośrednio na dysku. Dzięki temu można będzie korzystać z funkcji podglądu na żywo, co znacząco ułatwi odpowiednie układanie obiektów.

Żeby zminimalizować ryzyko poruszenia zdjęć, uruchamiaj migawkę za pomocą komputera, wężyka spustowego, wyzwalacza radiowego lub samowyzwalacza.

Stanowisko pracy umieść w takim miejscu, aby światło słoneczne nie padało bezpośrednio na fotografowaną powierzchnię. Zanim zaczniesz działać, zamocuj aparat na statywie. Powinien on być skierowany obiektywem w dół, równolegle do obiektu. W prawidłowym umieszczeniu aparatu pomocna będzie poziomica fotograficzna.

Aparat cyfrowy z zamocowaną poziomicą fotograficzną (zdj. K. Zgliński) Aparat zamocowany na statywie kolumnowym (zdj. K. Zgliński) Aparat zamocowany na statywie kolumnowym (zdj. K. Zgliński)

Pamiętaj o naładowaniu akumulatorów lub zgromadzeniu odpowiedniego zapasu baterii, żeby nie przerywać pracy w nieoczekiwanym (i niepożą­danym) momencie. Możesz również korzystać z zasilacza sieciowego. Zadbaj o odpowiednią ilość wolnego miejsca na karcie pamięci lub na dysku komputera.

Połóż na fotografowanej powierzchni białą kartkę. Ustaw odpowiedni czas naświetlania, żeby uniknąć prześwietlenia lub niedoświetlenia zdjęć.

Ustaw ostrość w aparacie. Jeżeli odległość fotografowanych obiektów od aparatu nie będzie się podczas pracy zmieniała, możesz to zrobić jed­norazowo dla wszystkich zdjęć. W tym celu połóż obiekt o wysokim kon­traście (np. zadrukowaną kartkę) na środku fotografowanej powierzchni i ustaw na nim ostrość. Następnie wyłącz w aparacie funkcję automa­tycznego ostrzenia (autofocus). Jeżeli odległość obiektywu zmieni się lub gdy zauważysz, że fotografie są nieostre, powtórz tę procedurę.

Stosuj jednolite, neutralne, matowe tło (białe, szare lub czarne). Zadbaj o poprawną kompozycję zdjęcia – nie umieszczaj w kadrze zbęd­nych przedmiotów i ułóż dokument płasko na środku fotografowanej po­wierzchni. Wykonuj kopie cyfrowe wszystkich materiałów zachowując identyczne ustawienia aparatu. Fotografuj dokumenty pojedynczo zwra­cając uwagę na to, by nie pominąć żadnej zapisanej strony.

Przykład prawidłowo wykonanego zdjęcia dokumentu (zdj. K. Zgliński)

Ekspert radzi:

Bardzo przydatnym narzędziem pomocnym przy ustawianiu balansu bieli oraz czasu naświetlania jest wzornik bieli. Znając jego warto­ści RGB można precyzyjnie wyregulować parametry aparatu. Dzięki temu fotografie będą poprawnie naświetlone, z prawidłowo odwzo­rowanymi kolorami, a także powtarzalne.

Zdjęcie z automatycznym balansem bieli (zdj. K. Zgliński) Zdjęcie z balansem ustawionym za pomocą wzornika (zdj. K. Zgliński)