Kolekcje / Kolekcja Anahid Keuprulian

Kolekcja Anahid Keuprulian

Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu

Materiały po Anahid Keuprulian zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Opolu przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Są to głównie albumy rodzinne, listy do ciotki oraz dzienniki i zeszyty z zapiskami z czasów jej pracy zawodowej oraz pobytu w Domu Pomocy.

Anahid Keuprulian urodziła się 24 września 1932 roku we Lwowie. Była córką Bronisławy Wójcik – muzykolog, filozofki, wykładowcy w  Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Garabeda Keupruliana – inżyniera, nauczyciela akademickiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz Uniwersytecie Warszawskim. Rodzice Anahid działali  w Archidiecezjalnym Związku Ormian.

01 – rodzice Anahid 02 - rodzice Anahid we Lwowie 03 - Anahid Keuprulian na wakacjach w Hrebenowie 04 Anahid Keuprulian z mamą na wakacjach

Anahid została wcześnie osierocona, a jej wychowaniem zajęła się ciotka, z którą przyjechała w 1946 roku transportem ze Lwowa na teren Śląska Opolskiego. Obydwie zamieszkały w Prudniku. Jako dorosła osoba, Anahid podjęła pracę w Zakładach Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach. Prawdopodobnie w 1979 roku przybyła do Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, a następnie przebywała w  jego Filii w Boboluszkach. Tam pozostała do śmierci w 2012 roku. Pochowano ją na cmentarzu komunalnym w Głubczycach.

05 - Anahid Keuprulian dorosła. 06 - Anahid Keuprulian z ciotką

Przez mieszkańców i personel nazywana była Anią. Zapamiętano ją jako osobę pogodną, inteligentną i pobożną. Posiadała zdolności artystyczne, które uwidaczniały się zwłaszcza w jej rysunkach. Podczas pobytu w Domu Pomocy Społecznej prowadziła dziennik, w którym opisywała różne wydarzenia z życia pensjonariuszy.

07 - List Anahid do ciotki. 08 - wierszyki pisane przez Anahid 09289