Kolekcje / Kolekcja Haliny Berezy

Kolekcja Haliny Berezy

Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej Archiwum Państwowe w Siedlcach prezentuje dokumenty dotyczące życia, działalności zawodowej i społecznej Haliny Berezy, nauczycielki języka francuskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Halina Bereza urodziła się w 1883 roku i zmarła w 1974 roku w Siedlcach. Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Jej ojcem był Stanisław Bereza, adwokat przysięgły w Siedlcach, matką zaś Walentyna z Boguckich. Halina studiowała w Paryżu, a następnie została nauczycielką języka francuskiego w szkole Jadwigi Barszczewskiej – Michałowskiej w Siedlcach. Po upaństwowieniu placówkę przekształcono w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Halina Bereza miała trzech braci: Witolda (ukończył studia rolnicze w Dublanach), Stefana (ukończył studia prawnicze i muzyczne w Moskwie) oraz Jerzego (ukończył studia politechniczne w Liége).

W 2017 roku ukazał się wydany przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, a opracowany przez Witolda Oknińskiego Dziennik Haliny Berezy obejmujący zapiski z życia codziennego autorki na przestrzeni 40 lat (1900, 1910, 1911, 1917, 1918, 1920-1933, 1935, 1936, 1938-1940). Zawiera on oprócz kart z odręcznymi zapiskami i dokumentami rodzinnymi, także fotografie ukazujące bliskich i znajomych autorki. Właścicielami opublikowanych materiałów są Pani Stefania Egierszdorff, kuzynka Pani Haliny Berezy, która dysponuje rękopisem dziennika, oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach, któremu autorka przekazała swoje rodzinne archiwum złożone z dokumentów rodzinnych i fotografii.

1 Halina Bereza na tle werandy. 2 List pochwalny dla Haliny Berezy 3 Kamilla z Cerenów Bereza 4- 5 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę 6- 7 Dyplom 8- 8a 8b 9 10 Uczennice i nauczyciele prywatnej Żeńskiej Szkoły Handlowej Jadwigi Barszczewskiej w Siedlcach. 11 Zdjęcie grupowe profesorów i maturzystek. 12 Zdjęcie grupowe klasy 7. 13 Jadwiga Barszczewska- Michałowska - fotografia z dedykacją. 14 Moralność Pani Dulskiej 15 Moralność Pani Dulskiej 16 Pierwsza lepsza 17 Żabusia 18 Grono pedagogiczne 19110 Fotografia rodziny Berezów Fotografia Mariovi Bereza 21 Walentyna z Boguckich Berezowa 22 Stanisław Bereza 23 Stefan Bereza 24 Witold Bereza 25 Jerzy Bereza 26 Jerzy Bereza 27 Wyciąg z księgi cenzur Stanisława Berezy 28 Wyciąg z księgi cenzur Walentyny Berezy 29 Program przedstawienia Żabusia wg G. Zapolskiej. 30 Program wodewilu ”Królowa Przedmieścia” 31 Program akademii 32 Program akademii 33 34 Zaproszenie na doroczny bal lekarzy