Kolekcje / Kolekcja Jana Metelskiego

Kolekcja Jana Metelskiego

Alicja Bodylska, Archiwum Państwowe w Lesznie

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej panie Ewa Metelska i Maria Metelska, przekazały do Archiwum Państwowego w Lesznie, materiały w formie skanów dotyczące ich przodka Jana Metelskiego.

jan-metelski-ok-1920 zona-jana-metelskiego-aniela-metelska-z-domu-karolczak-ok-1904-r-

Jan Metelski zasłynął jako działacz niepodległościowy i społeczny. Urodził się 16 maja 1874 r. w Zaniemyślu, jako syn Władysława i Ludwiki z domu Wojciechowskiej. Od 1899 r. prowadził we Wschowie hurtownię towarów kolonialnych. Tam też zaangażował się w działalność patriotyczną, m.in. działał w Powiatowej Radzie Ludowej i zbierał datki na rzecz Powstania Wielkopolskiego. Za uczestnictwo w ruchu konspiracyjnym został w 1918 r. wraz z żoną aresztowany i osadzony w Głogowie, a następnie w Żaganiu [1]. W 1919 r. przeprowadził się do Leszna, które znalazło się w granicach państwa polskiego i tu także zajął się prowadzeniem hurtowni towarów kolonialnych.

rachunek-wystawiony-w-hurtowni-kolonialnej-jana-metelskiego legitymacja-jana-metelskiego

Jak Metelski angażował się społecznie, był prezesem Towarzystwa Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych, członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Bractwa Kurkowego i wielu innych [2]. Jako członek Bractwa Kurkowego aż trzy razy został królem kurkowym (w 1926, 1933 i 1936 roku) [3]. W 1925 r. został członkiem leszczyńskiego magistratu.

jan-metelski-w-stroju-bractwa-kurkowego-w-lesznie-ok-1934-1936

W październiku 1939 r. został internowany przez Niemców i wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Po powrocie do Leszna w 1945 r. uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej, został także radnym [4]. Zmarł 14 października 1948 r. Z pierwszego małżeństwa z Klarą Zimmer miał synów: Edmunda, Brunona i Alfreda oraz córkę Eleonorę, a z  drugiego małżeństwa z Anielą Karolczak: Kazimierza, Władysława i Mariana.

zona-jana-metelskiego-aniela-metelska-z-domu-karolczak-ok-1910-r- jan-i-aniela-metelscy-z-synami-zakopane-lata-30-te aniela-i-jan-metelscy-1932-r- jan-i-aniela-metelscy-pierwsi-od-lewej-wenecja-ok-1930-1935 25-rocznica-slubu-anieli-i-jana-metelskich-1929-r-

[1] Słownik Biograficzny Leszna, pod red. B. Głowinkowskiej i A. Koniora, tom II, Leszno 2011, s.45.
[2] Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Leszno, sygn. 1357, s. 630-631.
[3] E. Śliwiński, Leszczyńskie Bractwo Kurkowe 1627-1947, Leszno 2007, s. 53.
[4] Słownik Biograficzny Leszna, op. cit., s.46.