Kolekcje / Kolekcja Joanny

Kolekcja Joanny Kiąca-Fryczkowskiej

Alicja Bodylska, Archiwum Państwowe w Lesznie

Pani Joanna Kiąca-Fryczkowska - harcerka Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, łączniczka podczas Powstania Warszawskiego, więźniarka obozów koncentracyjnych, lekarz – przekazała do Archiwum Państwowego w Lesznie kopie cyfrowe swoich rodzinnych pamiątek. Dokumenty obrazujące jej działalności w okupowanej Warszawie, pobyt w II Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa oraz pracę zawodową, uzupełniają zdjęcia rodzinne.

Joanna Kiąca-Fryczkowska urodziła się 4 lipca 1927 r. w Dęblinie. Jej ojciec, Franciszek Kiąca, służył w Wojsku Polskim i pracował w przemyśle lotniczym jako mechanik. Gdy miała 8 lat, wraz z rodzicami i bratem Jarosławem zamieszkała w Warszawie. W czasie okupacji, jako uczennica Szkoły Handlowej przy pl. Trzech Krzyży, wstąpiła do Szarych Szeregów, a następnie Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła w batalionie łączności na Ochocie. 14 sierpnia, wraz z ludnością cywilną trafiła do Pruszkowa, a następnie została wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych: KL Ravensbrück, KL Salzgitter, KL Bergen-Belsen.

1 Rodzice Joanny Kiąca-Fryczkowskiej 5 Joanna Kiąca, Dęblin 1928 r. 6 Joanna Kiąca, I Komunia Święta 7 Joanna Kiąca z bratem Jarosławem, Warszawa, lata okupacji 8 Joanna Kiąca z bratem Jarosławem i matką Łucją 9 Joanna Kiąca z bratem Jarosławem i matką Łucją

Po wyzwoleniu wcielono ją do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. We Włoszech, w Porto San Giorgio, uczęszczała do Gimnazjum Ogólnokształcącego dla Ochotniczek P.S.K 2-go Korpusu, gdzie w 1946 zrobiła tzw. ,,małą maturę”. W tym samym roku została przeniesiona do Anglii, gdzie od kilku lat przebywał ojciec Pani Joanny. W momencie wybuchu II wojny światowej dotarł tam przez Rumunię i Francję.

2 Franciszek Kiąca 3 Książeczka żołdu Franciszka Kiąca 4 Książeczka żołdu Franciszka Kiąca 11 II Korpus Polski 12 II Korpus Polski 13 Świadectwo 14 Legitymacja byłego jeńca wojennego 15 Legitymacja byłego jeńca wojennego 16 Książeczka żołdu Joanny Kiąca-Fryczkowskiej 17 Książeczka żołdu Joanny Kiąca-Fryczkowskiej

Joanna Kiąca-Fryczkowska wróciła do Polski w 1947 r. W 1953 r. ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Przez wiele lat pracowała jako lekarz w Zabrzu i we Wschowie. W 1977 roku zamieszkała w Boszkowie, a od 1998 w Lesznie. Jest prezesem Oddziału Leszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

28 Zaświadczenie o przybyciu do Polski, 1947r. 10 Lata studiów 18 Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim 19 Dyplom lekarza 20 Dyplom 21 Zdjęcie ślubne 22 Zawiadomienie o ślubie kościelnym 23 Joanna Kiąca-Fryczkowska z rodzicami na łące w Jezierzycach Kościelnych 24 Legitymacja Krzyża Armii Krajowej 25 Legitymacja Krzyża Armii Krajowej 26 Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Armii Krajowej 27 Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Armii Krajowej 29 Joanna Kiąca-Fryczkowska 2008r.