Kolekcje / Kolekcja rodziny Pankiewiczów

Kolekcja rodziny Pankiewiczów

Archiwum Państwowe w Przemyślu

„Fotografie Jarosława Pankiewicza” to Kolekcja dokumentów: fotografii, legitymacji, pism, również w formie cyfrowej. Kolekcja zawiera zarówno fotografie ślubne, rodzinne, wojskowe, jak i Świadectwo Dowództwa Okręgu Korpusu Nr III z grudnia 1936 r., potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego dla podoficerów przez Stanisława Mazura, który poniósł śmierć w Katyniu, jego wojskową kartę ewidencyjną, czy też wiele innych śladów historii.