Kolekcje / Kolekcja Stanisława Cieślika

Kolekcja Stanisława Cieślika

Robert Borucki, Archiwum Państwowe w Koszalinie

W 2020 roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej, dokonanej przez Sowietów na prawie 22 tysiącach polskich obywateli, w tym m.in. oficerach Wojska Polska. Jednym z zamordowanych wtedy polskich oficerów był major Stanisław Cieślik, którego zdjęcia przechowywane są w Archiwum Państwowym w Koszalinie.

Major Stanisław Cieślik (syn Józefa) urodził się 28 sierpnia 1893 r. w Kołaczycach, w powiecie jasielskim. Ukończył gimnazjum w Jaśle. W latach 1914–1918 służył w armii austriackiej, a od roku 1918 – w Wojsku Polskim. W dniu 1 września 1919 r. został mianowany podporucznikiem ze starszeństwem.

fot-1 fot-2 fot-3 fot-4

W 1925 r. ukończył Wyższą Szkołę Intendentury w Warszawie. Służył w Szefostwie Intendentury Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie (DOK VI) i 5. Dywizji Piechoty (5DP) oraz w 6. Pułku Lotniczym, jako oficer gospodarczy, oficer kasowy, kwatermistrz i intendent obozów letnich. Od 1937 r. był kierował wydziałem, a następnie Intendenturą w Dowództwie Okręgu Korpusu nr V w Krakowie (DOK V). Został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

fot-5 fot-6 fot-7 fot-8

W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej. Po 17 września 1939 r. został internowany przez ZSRR w obozie jenieckim w Starobielsku, a następnie zamordowany w Charkowie wiosną 1940 r. przez NKWD na mocy decyzji najwyższych władz państwowych Związku Sowieckiego. Pochowano go na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie na Ukrainie. Prezydent RP Lech Kaczyński mianował go pośmiertnie na stopień podpułkownika 9 listopada 2007 r.

fot-9