KONKURS / Konkurs „Bez korzeni nie

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Jesteś rodzicem ucznia 6 klasy szkoły podstawowej? Weźcie udział w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, stwórzcie cyfrowe drzewo genealogiczne swojej rodziny i wygrajcie atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Wybierzcie się razem w pasjonującą podróż w czasie, porozmawiajcie z dziadkami i najbliższymi członkami rodziny na temat swoich przodków i ich pochodzenia, pozbierajcie stare rodzinne dokumenty, fotografie i pamiątki. Zajrzyjcie również do Archiwów Państwowych, gdzie możecie znaleźć informacje o swoich dalszych krewnych i skorzystać z pomocy życzliwych archiwistów.

W aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” możesz wspólnie z dzieckiem stworzyć drzewo genealogiczne, dodawać zdjęcia i opisy członków swojej rodziny oraz gromadzić informacje potrzebne do zgłoszenia w konkursie.

Możecie również przywrócić archiwalne rodzinne zdjęcia do życia w kilka sekund! Dostępne w aplikacji narzędzie do koloryzacji obrazu wykorzystuje sztuczną inteligencję, opartą na modelu głębokiego uczenia (deep learning). Po wielu godzinach trenowania potrafi przywrócić kolor dowolnemu obrazowi!

Konkursowe drzewo genealogiczne powinno powstać pod opieką nauczyciela oraz po konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.

Uczestnicy konkursu mogą liczyć na pomoc merytoryczną i organizacyjną pracowników kuratoriów oświaty i sieci Archiwów Państwowych w całej Polsce oraz wsparcie techniczne pracownika Ośrodka Rozwoju Edukacji w korzystaniu z aplikacji „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”. Wszelkie pytania i problemy techniczne można zgłaszać za pośrednictwem dostępnego w aplikacji formularza kontaktowego.

Zgłoszenia do konkursu można przesłać w aplikacji od 31 stycznia do 4 maja 2022 roku. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel przez dedykowany formularz.

W I etapie konkursu wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą 3 finalistów na poziomie wojewódzkim, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego. W II etapie kapituła konkursu wybierze spośród nich 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień.

Przy ocenie prac komisje i kapituła będą brać pod uwagę:

  • kreatywność, przedsiębiorczość i pomysłowość
  • liczbę i różnorodność wykorzystanych dokumentów z opisem ich pochodzenia oraz wybór niekonwencjonalnych źródeł (w tym wykorzystanie źródeł pozyskanych w ramach konsultacji z Archiwum Państwowym)
  • umiejętność i poprawność osadzenia historii rodziny (istotne wydarzenia historyczne mające wpływ na losy rodziny) w kontekście historycznych wydarzeń
  • spójność i logiczność przekazu
  • poprawność językową
  • przygotowaną we współpracy z nauczycielem informację o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu na zajęciach edukacyjnych.

Listy laureatów i wyróżnionych uczniów zostaną ogłoszone do 31 maja 2022 roku.

Organizatorami konkursu są Minister Edukacji i Nauki, Archiwa Państwowe, we współpracy z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.


Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia na wykorzystanie prac konkursowych dla celów promocyjnych i związanych z ogłoszeniem wyników Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia oraz nauczyciela.


Regulamin ujednolicony po zmianach (pdf, 247 KB)

Zmiana regulaminu (pdf, 180 KB)

---

Regulamin (pdf, 234 KB)