KONKURS / Konkurs „Bez korzeni nie

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” - 2 edycja

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej z klasy 4-7, lubisz słuchać historii rodzinnych, lubisz oglądać stare fotografie, rozmawiać z rodziną o dawnych czasach, a zasłyszane opowieści chcesz kreatywnie przedstawić, weź udział w 2 edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

grafika v popr facebook-640-s960

Jak to zrobić?

Spotkaj się z rodziną, porozmawiaj z dziadkami i innymi krewnymi na temat Waszych przodków. Wybierz się razem z nimi w pasjonującą podróż w czasie.

Przeszukaj „zakurzone” domowe szuflady, strychy, „odkryj” domowe skarby, pamiątki, zdjęcia, archiwalne dokumenty. Odwiedź najbliższe Twojemu miejscu zamieszkania Archiwum Państwowe, gdzie możesz skorzystać z rad i pomocy życzliwych archiwistów.

Zajrzyj do bibliotek, przeszukaj zasoby Internetu. Złóż wszystko to, co odnajdziesz, w jedną opowieść i stwórz swoje drzewo genealogiczne. Poproś o pomoc w przygotowaniu i przesłaniu pracy swojego nauczyciela.

Jesteś nauczycielem szkoły podstawowej w klasach 4-7 ?

Pomóż swoim uczniom w opracowaniu drzewa konkursowego. Drzewo genealogiczne wraz z dodatkowymi plikami powinno powstawać pod Twoim czujnym okiem.

Jako nauczyciel, dzieląc się swoim doświadczeniem, staniesz się ważnym ogniwem w przygotowaniu pracy. Tylko Ty, jako opiekun swoich podopiecznych, możesz zgłosić gotowy projekt do konkursu. 

Praca powinna zawierać:

  • drzewo genealogiczne (wykres) rodziny, wykonane dowolną techniką, w formacie pdf lub HTML (np. wygenerowane przez dowolny program komputerowy o tematyce genealogicznej lub wykonane samodzielnie przez ucznia) – jeśli prześlesz dwie wersje drzewa genealogicznego będzie to dodatkowo punktowane,
  • opis drzewa genealogicznego z podaniem danych biograficznych (np. daty urodzeń, małżeństw, zgonów), liczby pokoleń i osób przedstawionych na drzewie,
  • przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i dzieje rodu,
  • odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego wraz z opisem ich pochodzenia,
  • bibliografię, czyli wykaz źródeł wykorzystanych w projekcie edukacyjnym, w tym pozyskanych w ramach konsultacji z archiwistą z Archiwum Państwowego, np. publikacji książkowych, adresów stron internetowych, wraz z ich poprawnym zapisem bibliograficznym (np.: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Łodzi, sygn. 1, 1818, 1, urodzenie Marianny Kowalskiej, s. 3),
  • informację o możliwości innowacyjnego sposobu wykorzystania pracy jako projektu edukacyjnego,

Pliki zawierające odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych oraz przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i historię rodzinną, mogą zostać wykonane w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, TIFF, PowerPoint, HTML. Maksymalna ich liczba nie może łącznie przekroczyć 5 sztuk.

Złożenie pracy

Po przygotowaniu pracy konkursowej złóż ją do 4 maja 2023 r., korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Pamiętaj, aby w formularzu podać liczbę pokoleń oraz osób zamieszczonych na Twoim drzewie genealogicznym.

Etapy konkursu i wyniki

Konkurs składa się z dwóch etapów.

W I etapie wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą 3 finalistów, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego.

W II etapie kapituła konkursu wybierze spośród nich, 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień.

Finaliści zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Archiwa Państwowe.

Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Listy finalistów zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2023 roku.

Lista laureatów i wyróżnionych uczniów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2023 roku.

⇒  WYNIKI KONKURSU

⇒  RELACJA Z GALI ROZDANIA NAGRÓD

---

Wszystkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz 2 edycja (pdf, 274 KB)

---

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia na wykorzystanie pracy konkursowej dla celów promocyjnych i związanych z ogłoszeniem i publikacją wyników.

---

Konkurs organizują Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.