KONKURS / Konkurs „Bez korzeni nie

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” - 3 edycja

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej z klasy 4-7, lubisz słuchać historii rodzinnych, lubisz oglądać stare fotografie, rozmawiać z rodziną o dawnych czasach i chcesz kreatywnie przedstawić zasłyszane opowieści, weź udział w 3 edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Jak to zrobić?

Spotkaj się z rodziną, porozmawiaj z dziadkami i innymi krewnymi na temat Waszych przodków. Wybierz się razem z nimi w pasjonującą podróż w czasie.

Przeszukaj „zakurzone” domowe szuflady, strychy, „odkryj” domowe skarby, pamiątki, zdjęcia, archiwalne dokumenty. Odwiedź najbliższe Twojemu miejscu zamieszkania Archiwum Państwowe, gdzie możesz skorzystać z rad i pomocy życzliwych archiwistów.

Zajrzyj do bibliotek, przeszukaj zasoby Internetu. Złóż wszystko to, co odnajdziesz, w jedną opowieść i stwórz swoje drzewo genealogiczne. Poproś o pomoc w przygotowaniu i przesłaniu pracy swojego nauczyciela.

Jakub z siostrą Kasią i mamą Anną, Vadim z mamą Aliną i Robert z tatą Rafałem to osoby, które poszukiwały rodzinnych korzeni i wzięły udział w konkursie. Posłuchaj o ich poszukiwaniach i pracy przy projekcie na stronie Radia Lublin.  

 

Jesteś nauczycielem szkoły podstawowej w klasach 4-7 ?

Pomóż swoim uczniom w opracowaniu drzewa konkursowego. Drzewo genealogiczne wraz z dodatkowymi plikami powinno powstawać pod Twoim czujnym okiem.

Jako nauczyciel, dzieląc się swoim doświadczeniem, staniesz się ważnym ogniwem w przygotowaniu pracy. Tylko Ty, jako opiekun swoich podopiecznych, możesz zgłosić gotowy projekt do konkursu. 

Do udziału w 3. edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” zaprasza sama królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz!

Praca ma zawierać:

  • drzewo genealogiczne (wykres) rodziny ucznia, wykonane dowolną techniką plastyczną lub na komputerze w formacie pdf (np. wygenerowane przez dowolny program komputerowy o tematyce genealogicznej lub wykonane samodzielnie przez ucznia – jeśli prześlesz dwie wersje drzewa genealogicznego będzie to dodatkowo punktowane),
  • opis drzewa genealogicznego z podaniem danych biograficznych (np. daty urodzeń, małżeństw, zgonów), liczby pokoleń i liczby osób przedstawionych na drzewie,
  • przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i i historię rodzinną na tle historii regionu i kraju,
  • odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego wraz z opisem ich pochodzenia,
  • wykaz dokumentów, czyli wykaz źródeł wykorzystanych w projekcie edukacyjnym, w tym pozyskanych w ramach konsultacji z archiwistą z Archiwum Państwowego, np. publikacji książkowych, adresów stron internetowych,
    Zobacz wzór opisu wykazu źródeł (pdf,21 KB)
  • informację o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu edukacyjnego na zajęciach edukacyjnych.

 

Pliki zawierające odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych oraz przekaz (opowieść) przedstawiający kontekst historyczny i historię rodzinną, powinny zostać wykonane w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, PowerPoint. Maksymalna ich liczba nie może łącznie przekroczyć 5 sztuk, a łączny rozmiar 200 MB.

Złożenie pracy

Po przygotowaniu pracy konkursowej przez ucznia, nauczyciel przesyła ją do 24 kwietnia 2024 r., korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Pamiętaj, aby w formularzu podać liczbę pokoleń oraz osób zamieszczonych na Twoim drzewie genealogicznym.

Nie zapomnij również o skanach podpisanych oświadczeń rodzica/opiekuna prawnego ucznia i nauczyciela będącego opiekunem merytorycznym.

Etapy konkursu i wyniki

Konkurs składa się z dwóch etapów.

W I etapie wojewódzkie komisje konkursowe wybiorą 3 finalistów, którzy przejdą do etapu ogólnopolskiego.

W II etapie kapituła konkursu wybierze spośród nich 3 laureatów i przyzna 12 wyróżnień.

Finaliści zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Archiwa Państwowe.

Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Listy finalistów zostaną ogłoszone najpóźniej do 22 maja 2024 roku.

Lista laureatów i wyróżnionych uczniów zostanie ogłoszona do 15 czerwca 2024 roku.

---

Wszystkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz 3 edycja (pdf, 241 KB)

---

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia na wykorzystanie pracy konkursowej dla celów promocyjnych i związanych z ogłoszeniem i publikacją wyników.

---

Konkurs organizują Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koordynatorem tegorocznej edycji jest Archiwum Państwowe w Lublinie.