Kolekcje / Kolekcja Doroty Olech

Kolekcja Doroty Olech

Agnieszka Konstankiewicz, Archiwum Państwowe w Lublinie

Rodzina Doroty Olech spokrewniona jest z rodziną Barszczewskich, która od XVIII w. mieszkała w Lublinie. Historia tej rzemieślniczej familii od samego początku ściśle wiąże się z lubelską dzielnicą Czwartek i tamtejszą parafią św. Mikołaja. Niniejsze archiwum obejmuje akta osobiste rodziny Barszczewskich, Sikorskich i Szczepińskich oraz rodzin z nią skoligaconych, między innymi Kuklińskich, Kukliczów.

2 1359 3 4891 6201 29 7716 28570 12124 13312 14512 8887 15957 16666 17750 18598 32455 30605

Na archiwum rodzinne składają się dokumenty i zdjęcia rodzinne oraz niezwykle cenne fotografie Lublina z lat 20. i 30. XX w. W zbiorach znajdują się również fotografie przedstawiające panoramę Lublina i Kazimierza Dolnego w czasach powojennych autorstwa Henryki i Marii Kuklicz oraz ich ojca Henryka, prowadzących zakład fotograficzny przy ul. Królewskiej nr 5.

5681 33933 33a 33b 34498 10542 23496 9645 11394 19754 20824 21737 21a 22432

Obecnie spuścizną rodzinną opiekuje się Dorota Olech (diagnosta laboratoryjny, genealog-amator, udzielający się w portalu genealogów Lubelszczyzny – Lubelskie Korzenie). Swoją wiedzę o rodzinie poszerza poprzez prowadzone badania genealogiczne.

26187 26a 35552 35a