Kolekcje / Kolekcja Jacka Kołodziejskiego

Kolekcja Jacka Kołodziejskiego

Dorota Kitlas-Gawin, Krzysztof Głowacki, Archiwum Państwowe w Radomiu

Kolekcja stanowi wybór dokumentów pochodzących z lat 1919-1939, które zostały przekazane Archiwum Państwowemu w Radomiu przez Pana Jacka Kołodziejskiego.

Wśród tychże znajdują się materiały odnoszące się do ojca ofiarodawcy, Lucjana, pracownika Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu, jednego z ośmiorga dzieci Michała (1859-1932) i Alojzy z Szenuarów (1867-1967). Lucjan Kołodziejski brał aktywny udział w walkach o odzyskanie niepodległości, w listopadzie 1918 roku uczestniczył w rozbrajaniu okupanta w Radomiu, a następnie wstąpił jako ochotnik do tworzącego się wojska polskiego. Służył on w 24 pp, później 25 pp, i 145 pp Strzelców Kresowych w 18 Białostockiej Dywizji Piechoty gdzie był dowódcą plutonu, szefem kompanii w stopniu sierżanta liniowego. W latach 1918-1921 brał czynny udział w 30 bitwach, w jednej z nich został ranny. Za swoje zasługi został odznaczony Medalem za udział w wojnie 1918-1921, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości, Krzyżem Wołynia I kl., odznaką honorową "Orlęta" i Krzyżem POW. Po odzyskaniu Niepodległości współorganizował Związek Peowiaków w Radomiu, którego był czynnym członkiem. Ludwik Kołodziejski należał również do Kolejowego Przysposobienia Wojskowego i Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Więcej informacji o Ludwiku Kołodziejskim i Jego rodzinie znajdziemy na stronie Archiwum Państwowego w Radomiu w zakładce Archiwum Rodzin Radomskich – Rodzina Kołodziejskich.

Materiały, które wchodzą w skład kolekcji to: pamiątkowe fotografie z lat: 1924, 1929-1930, wykonane w związku z rocznicami odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz zdjęcie członków miejscowego koła Kolejowego Przysposobienia Wojskowego z 1934 r. Poza tym zbiór mieści interesujące graficznie pocztówki o patriotycznym charakterze oraz dokumenty związane ze sferą ówczesnych finansów (obligacje, bon, banknot).

Radomianie z 25 Pułku Piechoty – 1920 r., pierwszy od prawej Ludwik Kołodziejski Pamiątkowa Fotografia w szóstą rocznicę odzyskania Niepodległości i powstania Armii Polskiej - 1924 r., pierwszy od lewej oznaczony strzałką – Ludwik Kołodziejski Grupa pracowników Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Radomiu, Obrońców Ojczyzny w latach 1918-1920, Radom 11.11.1929, w środku siedzi Ludwik Kołodziejski Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej Koła Radom w Wilnie, okres międzywojenny. Poczet sztandarowy 72 pp i Związku Legionistów na balkonie Starostwa Powiatowego w Radomiu, 1930 r., Fotografia pracowników Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Radomiu - na pamiątkę uczestnictwa w wieczorku urządzonym w 12-tą rocznicę Niepodległości i 10-tą rocznicę zwycięstwa nad Bolszewikami, Radom 10.11.1930, w górnym rzędzie drugi od prawej L Z okazji Święta Pracy- Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Radom 01.05.1934, w dolnym rzędzie strzałką oznaczony Ludwik Kołodziejski Zbiór kart pocztowych z lat 1921-1939 Zbiór kart pocztowych z lat 1921-1939 Zbiór kart pocztowych z lat 1921-1939 Zbiór kart pocztowych z lat 1921-1939 Pocztówka- cegiełka, całkowity dochód przeznaczony na walkę z bezrobociem – 1934 r. Zbiór kart pocztowych z lat 1921-1939 Banknot o nominale 500 marek polskich (w obiegu w latach 1919-1924) 3% Bon Obrony Przeciwlotniczej wartości imiennej dwadzieścia złotych -1938 r. Obligacja 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 na 1000 marek polskich Obligacja 4% Państwowa pożyczka premjowa r. 1920 na 1000 marek polskich