Kolekcje / Kolekcja Jana Kromuszczyńskiego

Kolekcja Jana Kromuszczyńskiego

Alicja Bodylska, Archiwum Państwowe w Lesznie

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, pani Elżbieta Kromuszczyńska przekazała w formie skanów materiały dotyczące jej dziadka, powstańca wielkopolskiego Jana Kromuszczyńskiego.

14 Jan Kromuszczyński, ok. 1936 r.

Jan Kromuszczyński, syn Franciszka i Franciszki (z domu Malickiej), urodził się 17 czerwca 1887 r. w Kębłowie. Służył w armii niemieckiej w 206. kompani sanitarnej. W czasie I wojny światowej walczył na froncie północno-wschodnim. W grudniu 1918 r. przyłączył się do  Powstania Wielkopolskiego i walczył w kompani wroniawskiej.

15 lipca 1910 r. w Herne poślubił Juliannę Waligórską. Od 1934 r. mieszkał w Lesznie, gdzie zmarł 4 czerwca 1940 r.

1 Familenbuch 2 Familenbuch 3 Familenbuch 4 Zaświadczenie potwierdzające udział w Powstaniu Wielkopolskim 5 Książka inwalidzka 6 Książka inwalidzka 7 Książka inwalidzka 8 Książka inwalidzka 9 Książka inwalidzka 10 Książka inwalidzka 11 Legitymacja inwalidzka 12 Legitymacja inwalidzka 13 Dyplom weterana Powstania Wielkopolskiego

Notatka została sporządzona na podstawie informacji od wnuczki, pani Elżbiety Kromuszczyńskiej. Zostały też wykorzystane informacje zawarte w kopercie osobowej dowodów osobistych Julianny Kromuszczyńskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, sygn. 436).