Kolekcje / Kolekcja Jana Stróżyńskiego

Kolekcja Jana Stróżyńskiego

Alicja Bodylska, Archiwum Państwowe w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lesznie, dzięki darowiźnie Pani Marii Stróżyńskiej wzbogaciło się o materiały związane z jej ojcem, Janem Stróżyńskim, powstańcem wielkopolskim, podoficerem Wojska Polskiego.

2153

Jan Stróżyński urodził się 3 stycznia 1895 r. w Skoraszewicach (powiat Gostyń), jako syn Tomasza i Józefy z domu Michalak. Ukończył czterooddziałową szkołę powszechną. Następnie wyuczył się zawodu piekarza. W 1915 r. został wcielony do armii niemieckiej, w której służył do 1918 r.

12633 13757

W grudniu 1918 r., po ucieczce z armii niemieckiej, wstąpił jako ochotnik do powstania wielkopolskiego. Zorganizował w rodzinnych Skoraszewicach oddział powstańczy, z którym wyruszył pod Rawicz, gdzie toczyły się walki. Walczył pod Rawiczem, Słupią Kapitulną i Zdunami.

3359 7924

Po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego pozostał w wojsku. Początkowo służył w 74 Pułku Piechoty w Lublińcu, a następnie w 55 Pułk Piechoty w Lesznie – garnizon w Rawiczu. Służbę zakończył w stopniu podoficera zawodowego. Ukończył także kurs doszkalający w Centralnej Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty w Chełmnie. W roku 1934 przystąpił do nadzwyczajnego egzaminu z zakresu 7-klasowej szkoły powszechnej. Został odznaczony Krzyżem Walecznym i Medalem 10-lecia.

4601 5369 6909 10262 11600 16642 17558 18893

23 października 1922 r. ożenił się z Józefą Miedzińską. Dwa lata później para doczekała się syna Waleriana. Józefa Miedzińska zmarła krótko po porodzie – 17 marca 1924 r.

8225 14692 15695

Drugie małżeństwo Jan zawarł 17 listopada 1924 r. z Jadwigą Heinze. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: Tadeusza ur. w 1926 r., Zdzisławy ur. w 1930r., Marii ur. w 1937 i Jolanty ur. w 1939 r.

1638 9435

W październiku 1939 r. Jan został aresztowany. Przebywał w więzieniu we Wronkach i w Poznaniu. Zmarł 15 sierpnia 1941 r., stracony przez Niemców w więzieniu w Poznaniu.

19478