Kolekcje / Kolekcja Jarosława Waszkiewicza

Kolekcja Jarosława Waszkiewicza

Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, Archiwum Państwowe w Siedlcach prezentuje dokumenty rodzinne Jarosława Waszkiewicza, potomka repatriantów z Grodna z lat 1923-1988. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim dokumenty dotyczące Adolfa Waszkiewicza, a także inne materiały rodzinne Waszkiewiczów

1

Adolf Waszkiewicz urodził się 4 listopada 1915 r. w miejscowości Łojki w powiecie augustowskim, w województwie białostockim. Jego ojciec Franciszek Waszkiewicz i matka Maria z Hajdowskich posiadali 11 morgowe gospodarstwo rolne. Franciszek Waszkiewicz pochodził z licznej rodziny rolniczej. Z braku możliwości zatrudnienia, w 1904 roku wyjechał do Ameryki. W latach 1907-1914 pracował jako robotnik w cukrowni na Brooklynie.

50

Młody Adolf Waszkiewicz pierwsze trzy oddziały Szkoły Powszechnej ukończył w Łojkach. W 1925 roku rozpoczął naukę w 4. oddziale VII-klasowej Szkoły Powszechnej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Grodnie, którą ukończył cztery lata później.

W 1926 roku Franciszek i Maria Waszkiewiczowie sprzedali gospodarstwo rolne w Łojkach i przenieśli się do Grodna, gdzie utrzymywali się z handlu. Adolf w 1929 roku rozpoczął naukę w 3-letniej Szkole Handlowej w Grodnie. Uczelnię ukończył w 1932 roku. Po zdaniu egzaminów z przedmiotów prawno-ekonomicznych, został przyjęty do Instytutu Nauk Handlowo-Gospodarczych w Wilnie, który ukończył z dobrym wynikiem w 1934 roku.

4 5 6 7 8 9 10 11

Jesienią 1934 roku został powołany do odbycia powszechnego obowiązku wojskowego w 29 Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 Pułku Piechoty w Grodnie. Ukończył służbę po 12 miesiącach ze stopniem sierżanta podchorążego. W 1937 roku otrzymał stopień podporucznika rezerwy piechoty.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 53 54 55 56

Pracę zawodową Adolf rozpoczął w 1935 roku w Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Lublinie, gdzie był zatrudniony do 1945 roku. 24 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika. Walczył na froncie w 15 Pułku Piechoty Dęblin (pod Wieluniem). W okresie okupacji pracował w Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Lublinie, na terenie powiatów: Biłgoraj i Krasnystaw.

27 28 40 41

Po wyzwoleniu w 1944 roku zajmował się skupem żywca na przerób do sklepów „Osobtorgu” w Lublinie. Pracował także przy realizacji świadczeń rzeczowych dla Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. W 1945 roku podjął pracę w Rolniczej Centrali Mięsnej w Warszawie. Rok później został oddelegowany na kierownika handlowego do Podlaskiej Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Siedlcach, którą prowadził do upaństwowienia w 1949 roku. 1 kwietnia 1949 roku został pracownikiem Ekspozytury Centrali Mięsnej w Warszawie, gdzie pracował w charakterze instruktora handlowego.

W 1949 roku Adolf Waszkiewicz zawarł związek małżeński z Danutą Perycz. W 1950 roku urodził się ich syn Jarosław.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 51 52

Z albumu

43 44 45 46 47 48 49