Kolekcje / Kolekcja rodziny Jakubowskich

Kolekcja rodziny Jakubowskich

Anna Rogowska, Archiwum Państwowe w Kielcach

Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów prywatnych Pana Józefa Jakubowskiego (ur. 2.12.1923 r. w Machorach, pow. opoczyński). Pan Józef zdecydował się przekazać do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach cenne pamiątki po swoim ojcu – Kazimierzu.

Kazimierz Jakubowski urodził się 20 stycznia 1891 r. jako syn Bolesława i Kazimiery z Paszkiewczów. Był inżynierem rolnikiem i ostatnim właścicielem majątków ziemskich Wyszyna Fałkowska (w gminie Ruda Maleniecka) i Dziecin – Wyszyna (w gminie Góry Mokre) położonych w województwie kieleckim, w powiecie koneckim. Kazimierz Jakubowski brał udział w walkach o niepodległość Polski w latach 1918-1920 jako żołnierz I Pułku Ułanów Krechowieckich. Aktywnie działał również w Związku Ziemian. Wspólnie z małżonką Wandą z Drozdowskich (1893 - 1974) mieli czworo dzieci: Leszka Józefa, Józefa, Zofię i Antoniego Józefa. Kazimierz Jakubowski zmarł 2 kwietnia 1980 r. i został pochowany na warszawskich Powązkach.

Syn ostatniego właściciela dóbr Wyszyna Fałkowska, Pan Józef przechowywał pamiątki po ojcu i od dłuższego czasu zastanawiał się w jaki sposób przekazać wiadomości o nim i jego pracy następnym pokoleniom. Dzięki pasjonatowi historii regionalnej Konradowi Musze i dr. Marcinowi Łuczkowskiemu materiały zawierające kopiały pism i dokumentów dotyczących majątku Wyszyna Fałkowska, a także kopie cyfrowe czterech wspaniałych albumów fotografii trafiły do kieleckiego archiwum państwowego.

II Szwadron I Pułku Ułanów im. śp. Pułkownika Mościckiego, dowódca porucznik Z. Podhorski, Bobrujsk, 1917 (pierwsi z prawej strony najwyższy rząd – Bolesław i Tadeusz Jakubowscy Wyszyna Fałkowska – na stawach (Antoś, Zosiunia, Wandzia, Józio, Marysia, Jadwisia Dr[ozdowska], Kasia, Tadeusz, Kazimierz), 1937 dzieci-z-rodziny-jakubowskich-1927 dzieci-z-rodziny-jakubowskich-1927-2 dzieci-z-rodziny-jakubowskich-1927-3 dzieci-z-rodziny-jakubowskich-1927-4 Jaskółki Jakubowskie, 1927 Wóz Jakubowskich, 1925 Wanda Jakubowska z Drozdowskich ze swoim aparatem na sztalugach wizyta-prezydenta-warszawy wizyta-prezydenta-warszawy2