Kolekcje / Kolekcja kniaziów Puzynów

Kolekcja kniaziów Puzynów

Jarosław Zawadzki, Archiwum Główne Akt Dawnych

Prezentowane dokumenty stanowią fragment archiwum rodzinnego kniaziów Puzynów z Kozielska z lat 1710 - 1775, [1841] – 1895. Materiały zostały udostępnione Archiwum Głównemu Akt Dawnych przez Pana Józefa Puzynę w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, w celu wykonania ich kopii i umieszczenia na stronie internetowej projektu.

0078 18 czerwca 1702 r.

Starsza część związana jest ze sprawowaniem kolejno przez pięciu przedstawicieli tej rodziny urzędu starosty sądowego (grodowego) upickiego (Upita w województwie trockim w Wielkim Księstwie Litewskim): Hieronima Jana Puzynę (lata 1698-1701), podkomorzego upickiego, Krzysztofa Dominika Puzynę (lata 1701-1731), podstolego upickiego, Antoniego Puzynę (lata 1731-1747), Stanisława Kostkę Ignacego Puzynę (lata 1747-1764) oraz Krzysztofa Dominika Puzynę (lata 1763-1776).

Do kolekcji należą przeważnie pozwy, oświadczenia woźnych o dostarczeniach pozwów oraz inne dokumenty sądowe, częściowo w wypisach z akt grodzkich upickich. Dokumenty dotyczą różnych rodzin szlacheckich z terenu powiatu upickiego. Pisane są w języku polskim. Dzięki szczęśliwie zachowanemu fragmentowi archiwum możemy zaobserwować zwyczaj przechowywania dokumentów niewątpliwie publicznych w prywatnych archiwach urzędników. Tego typu zespoły zachowały się dla okresu staropolskiego tylko sporadycznie.

0059 13 stycznia 1720 r. 0041 1 lipca 1720 r. 0071 6 lutego 1725 r. 0072 6 lutego 1725 r. 0056 7 czerwca 1725 r. 0074 7 października 1736 r. 0076 7 października 1736 r. 0001 14 maja 1738 r 0003 14 maja 1738 r 0052 22 sierpnia 1746 r. 0054 22 sierpnia 1746 r. 0063 4 lutego 1749 r. 0064 4 lutego 1749 r. 0046 10 czerwca 1749 r. 0048 10 czerwca 1749 r. 0068 20 czerwca 1749 r. 0069 20 czerwca 1749 r. 0049 25 czerwca 1749 r. 0050 25 czerwca 1749 r. 0061 24 kwietnia 1752 r. 0062 24 kwietnia 1752 r. 0021 23 września 1754 r. 0022 23 września 1754 r. 0037 23 września 1754 r. 0038 23 września 1754 r. 0044 12 grudnia 1755 r. 0045 12 grudnia 1755 r. 0030 8 lipca 1756 r. 0031 8 lipca 1756 r. 0023 12 lipca 1756 r. 0034 21 stycznia 1757 r. 0035 21 stycznia 1757 r. 0039 21 stycznia 1757 r. 0040 21 stycznia 1757 r. 0032 3 czerwca 1760 r. 0033 3 czerwca 1760 r. 0004 29 lipca 1775 r.

Dokumenty z wieku XIX są pamiątką po niewątpliwie znacznie większym archiwum rodzinnym. Ciekawe są zarówno pisane z Petersburga listy dotyczące heraldyki i genealogii rodziny Puzynów jak i zachowany w kopii z 1880 r. akt uwolnienia od służby wojskowej pułkownika wojsk rosyjskich Józefa syna Ignacego Puzynę, w którym zawarty jest także opis przebiegu jego służby wojskowej. Wszystkie dokumenty z tego okresu pisane są w języku rosyjskim.

0010 23 listopada 1859 r 0007 8 kwietnia 1880 r. 0008 8 kwietnia 1880 r. 0009 8 kwietnia 1880 r. 0014 19 listopada 1890 r. 0015 19 listopada 1890 r. 0016 19 listopada 1890 r. 0019 19 czerwca 1891 r. 0020 19 czerwca 1891 r. 0017 19 maja 1895 r. 0018 19 maja 1895 r. 0011 26 czerwca 1895 r. 0012 26 czerwca 1895 r. 0013 26 czerwca 1895 r.