Kolekcje / Kolekcja Lecha Kiernickiego

Kolekcja Lecha Kiernickiego

Agnieszka Konstankiewicz, Archiwum Państwowe w Lublinie

Historia rodziny Lecha Olgierda Kiernickiego wiąże się z dziejami rodu Cieleckich h. Zaremba – związanymi z kresami już od końca XVI w. Zgodnie z rodzinnym przekazem, otrzymała ona tam ziemie od króla Stefana Batorego za wybitne męstwo okazane pod Pskowem. Udokumentowana historia w XIX w. osadza zaś ród w majątkach ziemskich: Kukły, Rudka Kukielska oraz Sewerynówka (pow. łucki, woj. wołyńskie).

1221 2941 3960 4436 7726 6240 9301 11622

Niniejszy zbiór to archiwum akt osobistych i majątkowych rodziny Cieleckich oraz rodzin z nią skoligaconych, między innymi Luchowskich. Jednymi z najcenniejszych materiałów w tym archiwum są trzy XVII-wieczne dokumenty pergaminowe, tzw. listy dobrego urodzenia w języku niemieckim, prawdopodobnie stanowiące przedmiot kolekcjonerstwa.

19795

Duża część archiwum rodzinnego uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Podczas ewakuacji z rodzinnego majątku zabrano tylko najcenniejsze i najważniejsze dokumenty. W dużej mierze są to akta majątkowo-gospodarcze z lat 20. i 30. XX w. Część archiwum rodzinnego wraz Anną Luchowską z d. Jodko-Narkiewicz trafiła do Anglii, część zaś wraz z pozostałymi członkami rodzinny znalazła się na Lubelszczyźnie. Pierwszym miejscem ich pobytu były Zawady i majątek Krzesk – Królowa Niwa (pow. siedlecki). Obecnie archiwum to jest przechowywane przez Lecha Olgierda Kiernickiego, wnuka ostatnich właścicieli majątku Rudka Kukielska.

12999 13453 14404 15565 17394 16424 20977 25810