Kolekcje / Kolekcja Leona Jelonka

Kolekcja Leona Jelonka

Elżbieta Surma - Jończyk, Archiwum Państwowe w Częstochowie

Leon Jelonek był dyrygentem, pedagogiem i publicystą, który całe swoje życie zawodowe i rodzinne związał z Częstochową. Jego spuścizna, obejmująca dokumentację działalności zawodowej i życia prywatnego oraz ukazująca muzyczną scenę Częstochowy w II połowie XX wieku przekazana została do zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie przez jego córkę, Panią Barbarę Kowalczyk w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej w listopadzie 2019 roku.

1-leon-jelonek-ok-1955-roku

Leon Jelonek uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Częstochowie, które ukończył w 1936 r. Podjął wówczas pracę jako nauczyciel szkół powszechnych w powiecie częstochowskim, a później w samej Częstochowie. W czasie wojny pracował w Hucie Częstochowa, funkcjonującej jako HASAG Peltzery.

2-dyplom-ukonczenia-seminarium-nauczycielskiego-meskiego-przez-leona-jelonka-w-1936-roku-sygn-76 3-zdjecie-grupowe-leonem-jeolonkiem-z-okresu-pracy-w-szkolnictwie-z-lat-1938-1944- 4-legitymacja-zatrudnienia-w-hasag-pelzery-na-nazwisko-leon-jelonek-str-1-sygn-79 5-legitymacja-zatrudnienia-w-hasag-pelzery-na-nazwisko-leon-jelonek-str-1-sygn-79 6-kennkarta-leona-jelonka-sygn-79-s-1

W 1945 roku zaangażował się w działalność świeżo powstałej orkiestry symfonicznej w Częstochowie  jako altowiolista. W latach 1949 – 1954 odbył wyższe studia muzyczne na Wydziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (obecnie Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego), uzyskując dyplom artysty-muzyka w zakresie dyrygentury. Podczas studiów zatrudnił się do zespołu orkiestry Filharmonii Śląskiej jako muzyk. Po uzyskaniu dyplomu uczelni powrócił do częstochowskiej orkiestry symfonicznej (obecnie Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana), obejmując stanowisko II dyrygenta, na którym pozostał przez następne 17 lat, do 1971 r.

7-afisz-koncertu-dyplomowego-leona-jelonka-sygn-36 8-program-koncertu-pod-batuta-leona-jelonka-z-1958-roku-sygn-23-str-1 9-program-konceretu-pod-batuta-leona-jelonka-z-1958-roku-sygn-23-str-2-m 10-fotografia-loena-jelonka-z-rodzina-1952-rok-sygn-92-m- 11-koncert-czestochowskiej-orkiestry-symfonicznej-podczas-festiwalu-w-ciechocinku-w-1968-roku-m

W 1971 roku Leon Jelonek rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki w nowo powołanej Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). W latach 1974 – 1977 pełnił tam funkcję prodziekana Wydziału Humanistyczno – Pedagogicznego.

12-nagroda-ministra-nauki-szkoolnictwa-wyzszego-i-techniki-przyznana-leonowi-jelonkowi-w-1972-roku-sygn-84-m

Leon Jelonek był inicjatorem i wykonawcą koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży oraz autorem publikacji z zakresu kultury muzycznej. Działał w licznych stowarzyszeniach muzycznych i literackich. Wzmianki o nim znajdują się w polskich i zagranicznych wydawnictwach encyklopedycznych z dziedziny muzyki. Za swoją działalność otrzymał również wiele nagród i odznaczeń.

13-fotografia-z-pozegnalnego-koncertu-leona-jelonka-z-1994-roku-sygn-74-m