Kolekcje / Kolekcja Marty i Adama Głogowskich

Kolekcja Marty i Adama Głogowskich

Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Archiwum Państwowe w Przemyślu

Kolekcja Marty i Adama Głogowskich, która została udostępniona Archiwum Państwowemu w Przemyślu w postaci kopii cyfrowych, składa się m.in. z oryginalnego pamiętnika, różnorodnych pocztówek oraz znaczków

Pamiętnik dokumentuje przebieg pieszej wędrówki trzech członków przemyskiego Oddziału Związku Strzeleckiego – w tym Adama Głogowskiego, dziadka darczyńcy – z Przemyśla do Warszawy.

Strzelcy wybrali się na uroczystości związane z obchodami imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 marca 1927 r. Ich celem był udział w „Marszu strzeleckim w dniu Imienin Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego” na trasie Sulejówek-Belweder.

1

Pierwszego wpisu w pamiętniku dokonał prezes przemyskiego Oddziału Związku Strzeleckiego, Jan Wojas w dniu 3 marca 1927 r., kierując następujące słowa:

„Cokolwiek czynicie, czyńcie z wiarą w niej bowiem znajdziecie fizyczne i duchowe do przezwyciężenia trudności i siły, a niepowodzenia i zawody będą dla Was cenna nauką, jak w przyszłości czynić nie należy. Marsz do Sulejówka, aby udokumentować, że wraz ze swym oddziałem twardo stoicie przykładem, nauczy was wiele. Idźcie więc i wzbogacając siebie, chłońcie doświadczenie na dni wielkiego czynu”.

Natomiast Helena Stieberowa, znana przemyska działaczka społeczna w okresie międzywojennym napisała:

„Siła woli i hart ducha przezwyciężą wszelkie trudności – Przed prawdziwym strzelcem w myśl Najwyższego Komendanta, muszą być wszyscy z szacunkiem i uznaniem. Powróć Obywatelu zdrów i niezwyciężony na duchu”.

12

Poza Adamem Głogowskim, w wydarzeniu udział wzięli Stanisław Błażewicz oraz Roman Wymazała. Przemyślanie wymaszerowali na podstawie rozkazu Komendy Głównej Związku Strzeleckiego Nr 3/27 z dnia 31 stycznia 1927 r.

2 3 4

W pamiętniku znajdują się pieczęcie i potwierdzenia zameldowania przemyślan m.in. z:

 • Jarosławia (3.03),
 • Związku Strzeleckiego Oddział Oleszyce (5.03),
 • Posterunku Policji Państwowej z Oleszyc, Cieszanowa (5.03),
 • Posterunku Policji Państwowej w Narolu (6.03),
 • Posterunku Policji Państwowej w Bełżcu (6.03),
 • Komendy Policji Państwowej w Tomaszowie Lubelskim (6.03),
 • Związku Strzeleckiego Oddziału Łabunie (7.03),
 • Posterunku Policji Państwowej powiatu zamojskiego w Łabuńkach (7.03),
 • Okręgu IV Lubelskiego Komisariatu Policji Państwowej w Zamościu (7.03),
 • Komendy Garnizonu Zamość (7.03),
 • Urzędu Gminy Stary Zamość (7.03),
 • Policji Państwowej pow. krasnostawskiego (8.03),
 • Związku Strzeleckiego Oddziału Krasnystaw (8.03),
 • Związku Strzeleckiego Komendy Okręgu Lublin (9.03),
 • Dowództwa 8 Pułku Piechoty Legionów (10.03),
 • Policji Państwowej pow. puławskiego Posterunku nr 9 w Garbowie (10.03),
 • Posterunku Policji Państwowej nr 3 powiatu garwolińskiego w Rykach (11.03),
 • Dowództwa I-go Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (12.03),
 • Posterunku Policji Państwowej nr 1 pow. garwolińskiego w Garwolinie (12.03),
 • Posterunku Policji Państwowej w Korbieli (13.03),
 • Posterunku Policji Państwowej pow. warszawskiego w Wawrze (13.03),
 • Komisariatu XVII Policji Państwowej m. st. Warszawy (14.03).

Na pamiątkę odbytego marszu we wspomnianym dokumencie znalazł się także m.in. wpis z 13 marca, Tytusa Czakiego, redaktora „Strzelca” w Warszawie, w którym m.in. czytamy:

„Czyn został dokonany – składacie go na ręce Wodza Narodu, a w Jego Imieniu dla Polski. Czyn ten winien Wam służyć jako busola w całym życiu przyszłym. Od swych kolegów macie dziś prawo żądać, by szli Waszymi drogami”.  

Przemyscy uczestnicy marszu zameldowali się po powrocie 23 marca 1927 r. w Przemyślu, co potwierdzają pieczęcie Kierownika Komisariatu Policji Państwowej oraz Komendanta Związku Strzeleckiego Okręgu Przemyśl.

W skład kolekcji wchodzą także znaczki oraz pocztówki. Zostały one podzielone tematycznie, m.in. na: okolicznościowe, świąteczne, patriotyczne, reprodukcje obrazów, przedstawiające kwiaty, owoce, zwierzęta.

5 6 7 8 9 11 13 14 15