Kolekcje / Kolekcja Piotra Glądały

Kolekcja Piotra Glądały

Agnieszka Konstankiewicz, Archiwum Państwowe w Lublinie

Dokumenty i fotografie z kolekcji przekazane do Archiwum Państwowe w Lublinie dotyczą głównie rodzin: Armatysów, Rudnickich, Krysickich, Majków i Wasików, pochodzących z Kielecczyzny oraz rodziny Glądałów, która po II wojnie światowej opuściła ziemię wieluńską i osiadła na Lubelszczyźnie.

1376 2826 14512

Wymienione rodziny miały pochodzenie włościańskie. Na przestrzeni wieków, dzięki odpowiednim ożenkom i ciężkiej pracy, rodzina Glądałów awansowała społecznie – stała się rodziną mieszczańską. Wśród jej krewnych znaleźć można mistrzów cechowych, nauczycieli, działaczy politycznych i społecznych, jak również wojskowych.

3973 4824 5603 6a 6b 6c 15 15a 16 16b 16c 16e

Archiwum rodzinne Piotra Glądały rozrastało się dzięki jego pasji genealogicznej. Niektóre archiwalia pozyskał od poszczególnych członków spokrewnionych rodzin. Część fotografii i dokumentów uratował tuż przed całkowitym ich zniszczeniem. W 2009 r. wzbogacił swoje archiwum o spuściznę Jana i Leokadii Rudnickich, przekazaną mu przez córkę drugiej żony dziadka Barbarę Szleszyńską-Malec. W 2014 r. archiwalia wchodzące w skład prezentowanego archiwum rodzinnego w ramach akcji Archiwa Rodzinne zostały przekazane do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie.

6678 7218 8124 9756 10619 11958 12c 13494 24 25 17 20 21 4a 18 22 23