Kolekcje / Kolekcja rodziny Idzików

Kolekcja rodziny Idzików

Iwona Pogorzelska, Łukasz Guldon, Archiwum Państwowe w Kielcach

Zbiór Krzysztofa Idzika, darczyńcy Archiwum Państwowego w Kielcach to przede wszystkim spuścizna po dziadku - Stanisławie Idziku

13

Stanisław Idzik, syn Józefa i Antoniny z Domańskich, urodził się 31 maja 1895 r. w Kielcach. Tam pobierał nauki w Męskiej Szkole Realnej. W tym czasie należał też do IV Drużyny Rzemieślniczej im. Jana Kilińskiego, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach. Drużyna pożarnicza w owym czasie zrzeszała aż 60 harcerzy.

5 2

1 sierpnia 1916 r., już w trakcie I wojny światowej, odbył szkolenie wojskowe zorganizowane dla kieleckich skautów przez Polską Organizację Wojskową.

6 2 3 7 8

W pierwszych dniach po odzyskaniu Niepodległości, 27 grudnia 1918 r. Stanisław Idzik zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. Wcielony został do Kompanii Dywizji Okręgu Generalnego – Kielce z siedzibą w garnizonie Kielce w latach 1918–1921. Kompania pełniła funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe.

12 14 15

W 1920 r. poślubił Marię Kellermiller, córkę Kazimierza i Magdaleny (z domu Stępień). Para miała 2 dzieci: córkę Izydorę (urodzoną w 1921 r.) oraz syna Ryszarda (urodzonego w 1926 r.).

19 1 9 10 11 16 17 18 20 21 22

Od 31 lipca 1920 r. do 13 lipca 1921 r. Stanisław Idzik służył w kompanii gospodarczej (warsztatach szewsko-krawieckich). Następnie, już jako plutonowy, 13 lipca 1921 r. został bezterminowo urlopowany, a 23 marca 1923 r. przeniesiony do rezerwy.

23 24 25

Stanisław Idzik zmarł 12 marca 1935 r. w Kielcach i został pochowany na Cmentarzu Nowym. Po jego śmierci Maria Idzik poślubiła Józefa Fetelę.

28 31

Za swą działalność w okresie kształtowania się wolnej Ojczyzny Stanisław Idzik został pośmiertnie oznaczony Medalem Niepodległości (M.P. 1938 nr 177 poz. 323).

29 30 26 27