Kolekcje / Kolekcja rodziny Komockich

Kolekcja rodziny Komockich

Ewelina Majsterek, Archiwum Państwowe w Radomiu

Materiały prezentowane w kolekcji zostały przekazane w formie darowizny do Archiwum Państwowego w Radomiu przez Panią Izabelę Brewczyńską. Stanowią część zespołu Zbiór rodzin Komockich i Bandrowskich.

kolekcja rodziny komockich 8

Zygmunt Komocki urodził się 14 lutego 1910 roku w Mińsku Mazowieckim jako syn lekarza Witolda Komockiego i Marii z Adamowiczów. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Leśnym, gdzie uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa. Od 1935 roku pracował jako leśnik na terenie białostocczyzny.

W 1941 roku ożenił się z Janiną Tobiasz. Zwolniony z czynnej służby wojskowej jako jedyny żywiciel rodziny (na utrzymaniu miała żonę i swoją matkę). Po wojnie pracował w Gorzowie Wielkopolskim, a w 1962 roku został przeniesiony do Radomia. Zmarł 17 września 1994 roku.

kolekcja rodziny komockich 1 kolekcja rodziny komockich 2 kolekcja rodziny komockich 3 kolekcja rodziny komockich 3a kolekcja rodziny komockich 4 kolekcja rodziny komockich 5 kolekcja rodziny komockich 6 kolekcja rodziny komockich 7 kolekcja rodziny komockich 9 kolekcja rodziny komockich 10 kolekcja rodziny komockich 11 kolekcja rodziny komockich 12 kolekcja rodziny komockich 13 kolekcja rodziny komockich 14 kolekcja rodziny komockich 15 kolekcja rodziny komockich 16

Janina Komocka z domu Tobiasz urodziła się 29 sierpnia 1916 roku w Samborze w województwie lwowskim. Jej rodzicami byli Józef Tobiasz i Franciszka Bandrowska. Ukończyła 7 klas w Szkole Powszechnej im. Królowej Jadwig w Samborze oraz 3 klasy w polskiej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej w Samborze. Po ukończeniu szkół w 1935 roku podjęła pracę w Spółdzielni Mleczarskiej w Samborze, skąd w 1939 roku wyjechała do rodziny na białostocczyznę. Pracowała w Kasie Samopomocy Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, gdzie poznała Zygmunta Komockiego, z którym wzięła ślub w 1941 roku.

W okresie wojny pracowała przymusowo w ogrodzie miejskim przy kopaniu dołów pod drzewa. Praca ta przyczyniła się do powstania u niej reumatyzmu i artretyzmu. Po wojnie pracowała w Państwowej Centrali Handlowej w Białymstoku a także w Centralnej Składnicy Sanitarnej w Białymstoku oraz w Centrali Mięsnej w Białymstoku w charakterze księgowej. W 1962 roku przeniosła się wraz z mężem do Radomia, gdzie ze względu na słaby stan zdrowia nie podjęła pracy zawodowej. Po śmierci Zygmunta w 1994 roku wycofała się z życia towarzyskiego. Zmarła 9 lutego 2006 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Szydłowcu.

kolekcja rodziny komockich 17 kolekcja rodziny komockich 18 kolekcja rodziny komockich 18a kolekcja rodziny komockich 19 kolekcja rodziny komockich 20 kolekcja rodziny komockich 21 kolekcja rodziny komockich 22 kolekcja rodziny komockich 23