Kolekcje / Kolekcja rodziny Łosiów

Kolekcja rodziny Łosiów

Agnieszka Konstankiewicz, Archiwum Państwowe w Lublinie

Rodzina Łosiów h. Dąbrowa należała do starej szlachty polskiej. Za ich pierwotne gniazdo rodzinne uznaje się Grodkowo w ziemi wyszogrodzkiej i Krzynowłogę w ziemi mazowieckiej. Znanymi przedstawicielami rodu Łosiów w okresie staropolskim byli między innymi Janusz, rycerz z Grodkowa, który od mazowieckiego księcia Bolesława IV w 1439 r. otrzymał we władanie wieś Krzynowłoga Mała; Władysław, wojewoda malborski; Michał, marszałek Trybunału Koronnego Lubelskiego; Feliks Antoni, wojewoda pomorski, czy też Bronisław, starosta stanisławowski. W 1753 r. rodzina Łosiów nabyła majątek w Narolu (obecnie woj. podkarpackie), który pozostawał w jej rękach aż do 1867 r.

1b 3666 3b 4533 19366 19a 61 62 63 64 65a 65b 65c 74

Prezentowane archiwalia rodzinne stanowią niewielki fragment Archiwum Łosiów przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Składa się ono z kolekcji Wincentego Łosia (1857-1918) i fragmentów fotograficznego zbioru jego brata Witolda oraz z materiałów Jana Stanisława Łosia z Niemiec (1890-1974).

67

Wincenty Łoś (1857-1918), syn Adama i Euzebii z Kirchmayerów, literat, kolekcjoner, właściciel wsi Piotrowce koło Lublina postawił sobie za cel życia opracowanie monografii rodu Łosiów herbu Dąbrowa. W związku z tym gromadził akta i druki dotyczące dziejów rodu, tworząc tzw. „Zbiór rodziny Łosiów zwane także Łosiowiana”.

 

5497 6261 11514 13212

Jan Stanisław Łoś z Niemiec (1890-1974), historyk starożytności, tłumacz, dyplomata, publicysta, nauczyciel akademicki KUL, poza działalnością zawodową i literacką również zajmował się gromadzeniem materiałów dotyczących rodziny. W 1918 r. poślubił Martę z Budnych, w związku z czym do archiwum Łosiów trafiły również archiwalia związane z tą rodziną i dobrami Niemce. Po II wojnie światowej majątek ziemski Łosiów został przejęty przez państwo na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej.

58 7202 8498 18-1- 9692 10694

Zespół należy do jednych z najciekawszych archiwów rodzinno-majątkowych przechowywanych w zasobie lubelskiego Archiwum. W 1970 r. Jan Stanisław Łoś przekazał do Archiwum Państwowego w Lublinie swoje archiwum rodzinne przechowywane do 1944 r. w majątku Niemce (pow. lubartowski) wraz z materiałami swojej żony Marty z Budnych, właścicielki tych dóbr. Kolejne dopływy przekazywane były w następnych latach przez dzieci Jana Stanisława Łosia – prof. Elżbietę Kowecką oraz dr. Marka Łosia – którzy po śmierci ojca objęli opiekę nad archiwaliami rodzinnymi.

 

26410 14278 36206 32720 28a 28b 28c 33799 46a 31a 34437 37457 29a

Pan Marek Łoś przez cały czas utrzymuje przyjazne kontakty z lubelskim Archiwum. Świadomy wartości historycznej spuścizny rodzinnej roztoczył nad nią szczególną opieką. Czynnie włącza się w opracowanie akt z niniejszego zespołu, służąc swoją wiedzą i pamięcią np. przy identyfikowaniu osób występujących na fotografiach. Dba, aby historia jego przodków była popularyzowana i wykorzystywana do badań naukowych.

Pan Marek Łoś włączył się także aktywnie w ogólnopolskie akcję „Archiwa Rodzinne” i „Archiwa Rodzinne Niepodległej” w lubelskim Archiwum, stając się ich ambasadorem.

30973 35285 38178 39313 41488 43425 45852 48 48b 49 51 52 53 55-dyplom 56c 56d 56e 59 59a