Kolekcje / Kolekcja rodziny Masior

Kolekcja rodziny Masior

Tomasz Wroński, Archiwum Narodowe w Krakowie

W ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” Archiwum Narodowe w Krakowie udostępnia kopie wybranych archiwaliów Pani Marii Masior. Dotyczą one głównie Kajetana Masiora, ur. 21 stycznia 1896 r. w Krakowie żołnierza (starszego szeregowego, podoficera rachunkowego) Legionów Polskich  (2. i 3. Pułku Piechoty, Dowództwa Taborów, Oddziału Automobilowego, Kolumny Prowiantowej).

W 1918 r. Kajetana Masiora internowano na Węgrzech i wcielonego do armii austro-węgierskiej. Następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako żołnierz 7. Pułku Ułanów Lubelskich, żołnierz (wachmistrz) w I Brygadzie Kawalerii Wojska Polskiego, a także żołnierz (podchorąży, oficer rachunkowy/gospodarczy) w szpitalach polowych nr 202 i 607.  Po wojnie odznaczonym został Krzyżem Niepodległości.

Oprócz dokumentacji związanej ze służbą wojskową, w kolekcji można także znaleźć archiwalia na temat jego pracy zawodowej, a także materiały dotyczące żony Anieli (z domu Wawrzyszak) i siostry Heleny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33