Kolekcje / Kolekcja rodziny Pisulów

Kolekcja rodziny Pisulów

Tomasz Wroński, Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwalia dotyczące rodziny Pisula zostały udostępnione Archiwum Narodowemu w Krakowie w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” przez Panią Jolantę Krupę. Wspomniane materiały przedstawiają sylwetki członków rodziny Pisula, którzy w latach 1917-1918 należeli do placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Bieżanowie (obecnie część Krakowa) ojca Jana, dzieci: Stanisława (zastępca komendanta placówki), Henryka (brat bliźniak Stanisława, jeden z dowódców), Andrzeja, Tomasza oraz Marii.

Osoby działające w organizacji zajmowały się m.in. przewozem rozkazów, ulotek, agitacją, udziałem w manifestacjach, zbieraniem informacji wywiadowczych o stanie uzbrojenia, rozlokowania wojsk i składów amunicji, zbieraniem funduszy, uwalnianiem internowanych legionistów i niesieniem im wszechstronnej pomocy (poprzez ukrywanie, zaopatrzenie w ubrania cywilne, żywność, dokumenty, transport w inne miejsca), rozbrajaniem Austriaków i utrzymaniem porządku. Za przynależność do POW członkowie rodziny Pisulów zostali aresztowani w 1918 r. przez Austriaków.

01a Jan Pisula 02a Maria Pisula 02b Dyplom 03b 03d Stanisław Pisula 03e 04a Henryk Pisula 05a Andrzej Pisula z rodziną 06a Tomasz Pisula 07a Stanisław Kuziel