Kolekcje / Kolekcja rodziny Stach

Kolekcja rodziny Stach

Tomasz Wroński, Archiwum Narodowe w Krakowie

W ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” do Archiwum Narodowego w Krakowie zostały przekazane w darze przez Pana Marka Kołodzieja materiały archiwalne z lat 1905-1972 dotyczące życia i działalności Jana Stacha i jego rodziny. Kolekcja obejmuje m.in. fotografie i portrety, dokumenty osobiste oraz akta dotyczące służby wojskowej i pracy zawodowej.

Jan Stach urodził się 1 lutego 1890 r. w Krosnej w powiecie Limanowa. Był synem Józefa Stacha i Marii z Chochlańskich. W 1911 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w 20. pułku piechoty armii austriackiej. W czasie I wojny światowej służył na froncie serbskim, rosyjskim i włoskim. Został wówczas ranny i trafił do niewoli rosyjskiej, z której wkrótce udało mi się uciec. Kontynuował swoją służbę w armii austriackiej, jednak niebawem ponownie trafił do niewoli, tym razem włoskiej. Po zakończeniu wojny, 20 listopada 1918 r. wstąpił ochotniczo w stopniu plutonowego do formującego się Wojska Polskiego we Włoszech. Następnie trafił do Francji, gdzie służył w 2. Pułku Strzelców Pieszych Armii gen. Hallera, z którą wrócił  do kraju, by uczestniczyć w walkach przeciwko Ukraińcom i bolszewikom. W kwietniu 1920 r., został bezterminowo urlopowany z 44. Pułku Strzelców Kresowych w stopniu sierżanta. Z zawodu był szewcem. Zmarł w wieku 50 lat 8 maja 1940 r. w Krakowie.

01 Jan Stach 02 Jan Stach oraz jego siostra z mężem. 03 Ocena służby sierżanta Jana Stacha. 04 Bilet wojskowy na przejazd koleją. 05 Książeczka wojskowa Jana Stacha. 06 Książeczka wojskowa Jana Stacha. 9 Zaproszenie. 10143 11813 12963 13304 14907 15317 16167 17 Rachunek za pogrzeb Jana Stacha, 1940 r.