Kolekcje / Kolekcja rodziny Woroszyńskich

Kolekcja rodziny Woroszyńskich

Agnieszka Konstankiewicz, Archiwum Państwowe w Lublinie

Rodzina Lidii Woroszyńskiej pochodzi z dawnych ziem Rzeczypospolitej. Jej dziadek Roman Antoni Woroszyński urodził się 19 stycznia 1887 r. w Seredyńcach (pow. tarnopolski), jako syn Władysława, dzierżawcy dóbr Seredyńce i Wincenty z d. Winfeld.

1644 15547 13535

Po ukończeniu gimnazjum w Bochni w 1905 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych na Uniwersytecie Lwowskim, a w 1929 r. uzyskał tytuł magistra praw. W latach 1913-1921 pracował jako urzędnik w starostwach w Drohobyczu, Brodach, Trembowli i Cieszanowie. Od 1921 r. do 1925 r. pełnił funkcję zastępcy starosty w Trembowli i Tarnopolu, skąd przeniesiono go do starostwa łuninieckiego (woj. poleskie).

Od maja 1934 r. rozpoczął pracę jako inspektor w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 18 sierpnia 1939 r. złożył wniosek o przeniesienie do Lwowa ze względów rodzinnych. Podczas wojny wrócił do Lublina i pracował w Zakładzie Energetycznym. Po wojnie został Naczelnikiem Wydziału Wojskowego, ale w okresie stalinowskim zdegradowano go do rangi zwykłego urzędnika.

8640

Poślubił Irenę Domicelę Zubicką (1903-1982), pochodzącą ze Lwowa, z którą miał trzech synów: Władysława Marcina (1926-1993), Stefana Antoniego (1929-2000) i Aleksandra Jana (1933-2011) oraz córkę Janinę Wandę (ur. w 1937 r.). Zmarł 15 października 1959 r. w Lublinie. Pochowany jest na cmentarzu przy ul. Lipowej.

16742 4742 14984 4a 5697 6435

Po śmierci Romana i Ireny Domiceli Woroszyńskich ich spuściznę aktową odziedziczyła i zabezpieczyła córka Janina Wanda Rysak (nazwisko po mężu). Obecnie archiwum rodzinnym opiekuje się jej siostrzenica – Lidia Woroszyńska (córka Aleksandra Jana), absolwentka geografii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

6a 7860 7a 7b