O projekcie / Archiwa Rodzinne Niepodległej -

Archiwa Rodzinne Niepodległej - wystawy lokalne

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w 2020 roku Archiwa Państwowe w całej Polsce zorganizowały wystawy prezentujące kolekcje ze zbiorów rodzinnych przekazanych do narodowego zasobu archiwalnego. Zapraszamy do zapoznania się z ekspozycjami dostępnymi stacjonarnie i w wersji online.

Wystawa „Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach” – Archiwum Główne Akt Dawnych

Wystawa wirtualna „Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach” ukazuje kolejne etapy życia szlachty. Ukazane zostały one na tle kultury umysłowej i materialnej, stąd skupienie uwagi na kształceniu, najważniejszych momentach życia (z jednej strony małżeństwo, z drugiej śmierć i związane z nią obrządki), a także kultury życia codziennego (miejsce zamieszkania, stroje i inne ruchomości, rozrywka). 

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych.

rozdz 2fragment3

Wystawa „Stanisław Magierski – czuły obserwator” – Narodowe Archiwum Cyfrowe

Niezwykła trójwymiarowa wystawa wirtualna, ukazująca życie i twórczość Stanisława Magierskiego – farmaceuty z wykształcenia, fotografa z zamiłowania. Ożyją przed Wami kadry z przedwojennego Lublina i Kazimierza Dolnego, folklor tamtejszych targowisk i wielokulturowy tłum zapełniający dawniej ich ulice. Nie zabraknie też urokliwych kadrów z rodzinnych wycieczek i spotkań towarzyskich.

Zobacz wystawę na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wystawa „Zwykli-niezwykli mieszkańcy Częstochowy i okolic. Archiwa Rodzinne Niepodległej” – Archiwum Państwowe w Częstochowie

Wystawa prezentuje losy rodzin związanych z Częstochową i regionem częstochowskim. Wśród wybranych dokumentów znajdują się archiwalia dotyczące osób związanych m.in. z lokalnym środowiskiem naukowym, muzycznym, prawniczym, kombatanckim.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Częstochowie.

rodzina-przewlockich

Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” - Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Na dwudziestu planszach wystawy zaprezentowane zostały zbiory rodzinne ukazujące dzieje poszczególnych rodzin na tle historii Polski. Są to między innymi: zdjęcia, dokumenty metrykalne, świadectwa szkolne, korespondencja wojenna, odznaczenia. Na ekspozycji szczególnie zaakcentowany został okres walk o niepodległość, dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i pierwszych powojennych lat w Gorzowie.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

66 1075 0 0 9 0015

Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” – Archiwum Państwowe w Kaliszu

Ekspozycja składa się z 55 dokumentów przekazanych przez 19 darczyńców. Wśród nich znajdują się unikalne archiwalia dotyczące: walk o niepodległość i granice II RP, odbudowy Kalisza, służby wojskowej, polityki, organizacji społecznych, życia na emigracji, religii, handlu i rzemiosła, oświaty, sportu i przedstawiające postaci znanych kaliszan.

Wystawę w wersji stacjonarnej można było oglądać do 31 stycznia 2021 r. w Archiwum Państwowym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207.

arn-ap-kalisz

Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów - Wojsko dwudziestolecia międzywojennego w Kielcach” – Archiwum Państwowe w Kielcach

Wystawa prezentuje wybór fotografii dokumentujących historię dwóch pułków: 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów i 4. Pułku Piechoty Legionów, stacjonujących w międzywojennych Kielcach. Oba Pułki były bardzo ważnym elementem przedwojennego życia społecznego i kulturalnego miasta. Pamięć o nich jest pielęgnowana do dziś. Fotografie pochodzą ze zbiorów Pana Krzysztofa Idzika, Darczyńcy Archiwum Państwowego w Kielcach.

Zobacz część I wystawy na stronie Archiwum Państwowego w Kielcach.

Zobacz część II wystawy na stronie Archiwum Państwowego w Kielcach.

wystawa-1 2-pap-legionow-1-dywizjon-rezerwy-kielce-stare-koszary-1928-r

Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” – Archiwum Państwowe w Koszaline

Na wystawę składają się materiały z jedenastu archiwów rodzinnych przekazanych do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie przez mieszkańców regionu. Spośród bogatych zbiorów twórcy wystawy wybrali dokumenty, zdjęcia i artefakty, których historia dotyczy zarówno ich właścicieli, jak i polskiego czynu niepodległościowego.

Wystawa w wersji stacjonarnej jest dostępna całodobowo na murze okalającym siedzibę Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 oraz w Archibusie.

Ekspozycji towarzyszy katalog wystawy dostępny na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Koszalinie.

zalacznik-nr-7656

Wystawa „Kolekcja Adama Macedońskiego” – Archiwum Narodowe w Krakowie

Wystawa prezentuje kopie wybranych archiwaliów i wydawnictw, będących własnością Pana Adama Macedońskiego – wybitnego krakowskiego artysty plastyka, poety, działacza niepodległościowego, redaktora pism podziemnych, represjonowanego przez UB i SB, inicjatora i założyciela Instytutu Katyńskiego, współredaktora podziemnego pisma „Biuletyn Katyński”, wydawcy materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej, honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Dotyczą one ppor. Józefa Macedońskiego (brata ojca Adama), więźnia Starobielska, zamordowanego w 1940 r. w Charkowie oraz walki toczonej przez Adama Macedońskiego o ujawnienie prawdy o zbrodni katyńskiej.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Narodowego w Krakowie.

1-1-756x1024

Wystawa „Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Archiwa Rodzinne Niepodległej” – Archiwum Państwowe w Lesznie

Wystawa składa się z 16 kolekcji rodzinnych. Zaprezentowane materiały odzwierciedlają społeczną, kulturalną i polityczną działalność członków rodzin oraz ich codzienne życie - rodzinne i zawodowe -  utrwalone na fotografii. Śledząc losy osób przedstawionych na wystawie, widzimy historię państwa splatającą się z losami lokalnej społeczności: od czasów zaborów, przez strajki szkolne, I wojnę światową, Powstanie Wielkopolskie, wojnę polsko-bolszewicką, odbudowę państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości aż po wrzesień 1939 r., konspirację, działalność w Armii Krajowej, Powstanie Warszawskie, czy pobyt w obozach.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Lesznie.

Zobacz katalog do wystawy na stronie Archiwum Państwowego w Lesznie.

Zobacz film „Warsztaty konserwatorskie – teoria”.

Zobacz film „Warsztaty konserwatorskie – praktyka”.

arn-leszno-19602 auto 1400x800

Wystawa „Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej” – Archiwum Państwowe w Lublinie

Na wystawie zaprezentowano fotografie, albumy, dokumenty oraz pamiątki rodzinne ilustrujące zawartość archiwów domowych oraz losy osób i rodzin na tle historii kraju i regionu. Ukazują one różne przejawy dążeń niepodległościowych i trud wkładany w odbudowę i organizację odrodzonego państwa polskiego poprzez pracę zawodową, artystyczną, społeczną i polityczną oraz przedstawiają życie codzienne obywateli.

Wystawa była współtworzona z właścicielami prezentowanych archiwów rodzinnych.

Zobacz wystawę na stronie Lubelskie Archiwum Cyfrowe.

bg4

Wystawa „Archiwum Rodzinne Karola i Wilhelminy Małłków” – Archiwum Państwowe w Olsztynie

Archiwum rodziny Małłków jest bogatym źródłem obejmującym swym zakresem losy ludności mazurskiej w okresie przed- i powojennym, dzieje obyczajowości, działalności stowarzyszeń i organizacji społeczno-kulturalnych pielęgnujących kulturowo-historyczne dziedzictwo Mazur.

Prezentowana na wystawie spuścizna obejmuje całokształt życia i działalności Karola i Wilhelminy Małłków, w której skład wchodzą zarówno materiały wytworzone w toku działalności publicznej twórców, jak i dokumentacja prywatna.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Olsztynie.

005

Wystawa „Dotyk pamięci. Miłość Ojczyzny wyrażona troską o dokumenty z przeszłości” – Archiwum Państwowe w Opolu

Na wystawie zostały zaprezentowane najciekawsze materiały pochodzące z archiwów domowych, zgromadzone w opolskim archiwum. Przedstawiono na niej dokumenty czterech rodzin, które pochodziły z różnych terenów i wiodły odmienne życie. To, co łączy te postaci, to ich związek z Opolem.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Opolu.

 

arn-wystawa-opole

Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Dziedzictwo – Pamięć – Przyszłość” – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Wystawa opracowana została w formie dziesięciu ilustrowanych plansz, zaś jej merytoryczną treść stanowią kopie dokumentacji pochodzącej z archiwów rodzinnych. Dobór materiałów i tematyki ekspozycji wiązał się również z realizacją założenia prezentacji postaw niepodległościowych i patriotycznych. Stąd też na ekspozycji znalazła się dokumentacja żołnierzy września 1939 r. oraz walk na froncie zachodnim II wojny światowej, czy też działalności konspiracyjnej w szeregach Armii Krajowej.

Wystawę w wersji stacjonarnej można było oglądać do 31 stycznia 2021 r. w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 29.

Zobacz katalog wystawy na stronie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

appt-wystawa-arn-30-09-2020-piotrkow-trybunalski

Wystawa „Niezwykli od pokoleń. Rodzina Czekalskich w służbie Ojczyźnie” – Archiwum Państwowe w Poznaniu

Wystawa ukazuje historię i drogę edukacyjną, zawodową i patriotyczną Rodziny Czekalskich na podstawie zachowanego archiwum rodzinnego. Na wystawie można zobaczyć archiwalia świadczące o wykształceniu, pracy zawodowej, twórczości i pasji członków rodziny oraz o ich działalności niepodległościowej.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu.

01 dziadkowie nimfa-jozefa aajozef-czekalscy

Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” – Archiwum Państwowe w Przemyślu

Wystawa powstała w oparciu o dokumenty przekazane w postaci oryginałów przez osoby, które zechciały wziąć udział w projekcie Archiwa Rodzinne Niepodległej. Prezentuje historie rodziny Frankowskich, Malawskich, Świdrów, Piszczków i Kędzierskich wplecione w burzliwe losy naszej Ojczyzny.

Wystawę w wersji stacjonarnej można oglądać do 31 maja 2021 r. przed budynkiem Archiwum Państwowego w Przemyślu przy ul. Lelewela 4.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

w-tradycyjna

Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” – Archiwum Państwowe w Siedlcach

Wystawa prezentuje najciekawsze dokumenty i zdjęcia z archiwów rodzinnych przekazanych do zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach lub znajdujących się w posiadania osób prywatnych. Przedstawia historie rodzinne m.in. Haliny Marii Berezy, Jana Adamiaka, Jarosława Waszkiewicza, rodziny Zalewskich, Kołodziejskich i Tarkowskich. Ukazane na wystawie fotografie i dokumenty ilustrują nie tylko zawartość domowych archiwów, ale także losy osób i rodzin na tle historii kraju i regionu.

Wystawę w wersji stacjonarnej można oglądać do 30 kwietnia 2021 r. w Archiwum Państwowym w Siedlcach przy ul. Kościuszki 7.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Siedlcach.

ap-w-siedlcach-11-11-2020-wystawa-niepodlegla-historie-z-rodzinnych-archiwow1

Wystawa „To my tworzymy historię. Archiwa rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu” – Archiwum Państwowe w Toruniu

Wystawa ma na celu ukazanie znaczenia losów rodzinnych, w których odnaleźć możemy bohaterów tworzących historię zarówno w ujęciu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Wystawa ukazuje, jak liczne ślady, niejednokrotnie ukryte w archiwach rodzinnych, dostrzec można w dokumentach, wspomnieniach rękopiśmiennych, pamiątkach, czy fotografiach. Na przykładzie kilku rodzin, takich jak Sczanieccy, Matczak, Płucińscy, Hamerscy, czy Koernerowie zaprezentowano najciekawsze dokumenty, które charakteryzują zawiłe drogi rodzinnych losów. Materiały te pokazują także, jaki wpływ na historię rodzin miało miejsce ich zamieszkania, często na pograniczu kulturowym, np. w Prusach, Wielkopolsce, czy Ziemi Dobrzyńskiej.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Toruniu.

arn-torun

Wystawa „Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach…” – Archiwum Państwowe w Warszawie

Na ekspozycji pokazane zostały materiały pochodzące z archiwów rodzinnych i ze zbiorów pasjonatów fotografii naszego kraju oraz historii Warszawy. Na ekspozycji można zapoznać się  z archiwaliami dotyczącymi m.in. uczuć między narzeczonymi i małżonkami, dzieci w rodzinie, rodziny międzypokoleniowej, życia codziennego rodziny oraz spędzania wolnego czasu. Plansze opracowano na zasadzie kontrastu, pokazując życie rodziny miejskiej i rodziny wiejskiej. Widzimy, jak wygląda mieszkanie w mieście i dom na wsi, poznajemy modę miejską i wiejską oraz życie dzieci na wsi i w mieście. Oprócz fotografii udostępnione zostały również dokumenty takie jak odpisy aktów urodzenia,  zaproszenia na ślub, spis wyprawy ślubnej.

Wystawę w wersji stacjonarnej było można oglądać do 4 stycznia 2021 r. na murach warszawskiego Barbakanu.

Zobacz wirtualną wersję wystawy na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie.

arn apw wystawa

Wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej” – Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Wystawa multimedialna "Archiwa Rodzinne Niepodległej" przedstawia historie rodzinne Polaków w pierwszej połowie XX w.  Seria dziewięciu filmów ukazuje losy zwyczajnych, lecz jakże niezwykłych, ludzi czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i budowę państwowości polskiej, nierzadko represjonowanych i więzionych w obozach koncentracyjnych, oraz skazanych na wieloletnią tułaczkę. Opowieści lektora o życiu i działalności bohaterów minionego stulecia wzbogacone zostały niezwykle różnorodnymi i ciekawymi materiałami archiwalnymi w postaci dokumentów, pamiętników, listów i fotografii. W prezentowanych zbiorach pamiątek rodzinnych pojawiają się także wątki związane z wybitnymi postaciami historycznymi, takimi jak Marszałek Józef Piłsudski, gen. Felicjan Sławoj Składkowski i gen. Edward Rydz-Śmigły, a także ksiądz Ignacy Jan Skorupka.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

arn-ap-wroclaw-fragment-wystawy

Wystawa „Portrety Rodzin II RP” – Archiwum Państwowe w Zamościu

Wystawa prezentuje wybrane kolekcje archiwaliów rodzinnych, które trafiły od 2018 r. do zasobu Archiwum. Kolekcje ukazują życie rodzin w okresie II Rzeczypospolitej oraz w latach powojennych XX wieku. Pochodzenie społeczne, działalność zawodowa czy zainteresowania to tylko niektóre sfery prezentujące różnorodność mieszkańców miast i wsi. Te pozorne kontrasty z jednej strony stanowiły dowód rozwarstwienia społecznego kraju, z drugiej jednak strony pięknie różnicowały poszczególne osobowości, postaci życia publicznego. Zasób Archiwum Państwowego w Zamościu reprezentują kolekcje: rodzin Brandtów i Stefanków – geodetów, nauczycieli i lekarzy; rodziny Czernickich – ziemian, filantropów, przemysłowców, adwokatów, polityków trwale zapisanych w dziejach Zamościa i Zamojszczyzny końca XIX i początków XX wieku; rodziny Jerzego Antoniego Kowalczyka – wybitnego profesora, historyka sztuki, badacza dziejów Ordynacji Zamojskiej i Zamościa; rodziny Bolesława Modzelewskiego – lekarza wojskowego, majora wojska polskiego, ordynatora szpitala św. Mikołaja w Zamościu.

Wystawę plenerową eksponowano do 28 stycznia 2021 r. przed siedzibą Archiwum Państwowego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Od 29 stycznia do 1 marca 2021 wystawa będzie prezentowana w "Galerii Błękitnej" siedziby Biblioteki Publicznej w Łabuniach.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Zamościu.

20201028 081423

Wystawa „Archiwa Rodzinne w Archiwum Państwowym. Pokaz rodzinnych kolekcji podarowanych Archiwum Państwowemu w Zielonej Górze” – Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Na wystawie zaprezentowano wybór najciekawszych materiałów rodzinnych (spuścizn) przekazanych przez darczyńców do zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

 

img 0104a