Archiwum Pandemii / Jak przekazać swój materiał?

Jak przekazać swój materiał?

W akcji biorą udział 32 archiwa państwowe i ich oddziały w całej Polsce oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zebrane i powstałe w czasie pandemii materiały, można przekazywać drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Forma przekazywanych materiałów jest dowolna od różnego typu dokumentów np. rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, dokumentację techniczną, po nagrania audio i wideo, blogi, vlogi, memy.

Przekazując materiał musisz być jego właścicielem, czyli może być on wytworzony tylko i wyłącznie przez Ciebie, albo powinieneś posiadać zgodę prawnego właściciela na dysponowanie nim.

Każdy materiał powinien być opisany, aby jak najlepiej posłużył jego przyszłym badaczom i użytkownikom. W opisie należy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa) dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas wykonania/sporządzenia dokumentu/zdjęcia/nagrania, adres przekazującego do dalszej korespondencji.


Wrzuć do skrzynki

Od dziś w każdym z 32 archiwów państwowych i ich oddziałów czekają na darczyńców specjalne pojemniki oznaczone hasłem „Archiwum Pandemii A.D. 2020”. W pojemniku należy umieścić zbiory, które chcesz przekazać. W trakcie wizyty zostaniesz poproszony przez pracownika archiwum państwowego o podpisanie umowy darowizny. W umowie potwierdzasz przekazanie materiałów oraz swoje prawo do dysponowania nimi.

Wzór umowy (pdf, 151 KB).

Jeśli chciałbyś zachować dla siebie kopie przekazywanej dokumentacji, poinformuj o tym pracownika archiwum. Archiwum przygotuje dla Ciebie kopie przejmowanych materiałów w formie cyfrowej (w wyjątkowych przypadkach może być wykonana także kopia tradycyjna w późniejszym, uzgodnionym z Tobą terminie).


Prześlij mailem

Zgłoszenie chęci udziału w akcji możesz przesłać na adres: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl, gdzie odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy Ci dalszych informacji oraz wskażemy, do którego archiwum najlepiej przekazać materiał.

Możesz też bezpośrednio przesłać materiały na adres podany przez właściwe dla twojego miejsca zamieszkania archiwum.

Bazę adresów znajdziesz poniżej:

Archiwum Akt Nowych:
archiwumpandemii@aan.gov.pl

Archiwum Główne Akt Dawnych:
archiwumpandemii@agad.gov.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe:
archiwumpandemii@nac.gov.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy:
archiwumpandemii@bydgoszcz.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Częstochowie:
archiwumpandemii@czestochowa.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Gdańsku:
archiwumpandemii@gdansk.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim: archiwumpandemii@gorzow.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu:
archiwumpandemii@archiwum.kalisz.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach:
archiwumpandemii@katowice.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Kielcach:
archiwumpandemii@kielce.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Koszalinie:
archiwumpandemii@koszalin.ap.gov.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie:
archiwumpandemii@ank.gov.pl

Archiwum Państwowe w Lesznie:
archiwumpandemii@archiwum.leszno.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie:
archiwumpandemii@lublin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Łodzi:
archiwumpandemii@lodz.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu: archiwumpandemii.sieradz@lodz.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Olsztynie:
archiwumpandemii@olsztyn.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Opolu:
archiwumpandemii@opole.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim:
archiwumpandemii@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Płocku:
archiwumpandemii@plock.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu:
archiwumpandemii@poznan.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Przemyślu:
archiwumpandemii@przemysl.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Radomiu:
archiwumpandemii@radom.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Rzeszowie:
archiwumpandemii@rzeszow.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach:
archiwumpandemii@siedlce.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach:
archiwumpandemii@suwalki.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie:
archiwumpandemii@szczecin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie: archiwumpandemii_stargard@szczecin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach: archiwumpandemii_miedzyzdroje@szczecin.ap.gov.pl 

Archiwum Państwowe w Toruniu:
archiwum-pandemii@torun.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie:
archiwumpandemii@warszawa.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Wrocławiu:
archiwumpandemii@ap.wroc.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu:
archiwumpandemii@zamosc.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze:
archiwumpandemii@archiwum.zgora.pl