KONKURS

Z okazji XIII Międzynarodowego Dnia Archiwów i w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020” zapraszamy do udziału w konkursie „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych

 

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji i życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje, posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu tegorocznej pandemii.

- Konkurs jest kolejnym krokiem do stworzenia pełnowymiarowej i poruszającej różnorodne aspekty społeczne, kolekcji z czasów pandemii wywołanej koronawirusem. Wśród różnego typu dokumentacji, jaką archiwa państwowe gromadzą w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020”, chcemy zachować również świadectwa życia zwykłych ludzi, spojrzeć na wydarzenia z ich indywidualnej perspektywy, poznać wyzwania, przed jakimi stanęli, ich problemy i nadzieje – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

Objętość prac konkursowych powinna być nie mniejsza 15 stron rękopisu, pliku tekstowego lub analogicznej objętość wpisów na blogu, a długość nie mniejsza niż pół godziny nagrań.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Kapituła Konkursu wyłoni najlepsze prace konkursowe według następujących kryteriów:

 1. Osadzenie w realiach i zgodność z tematyką Konkursu (30pkt.)
  1. Zgodność z chronologią i faktografią: praca ma dotyczyć pandemii wywołanej koronawirusem i powinna być osadzone we współczesnych realiach oraz przedstawiać prawdziwe wydarzenia.
  2. Bogactwo spostrzeżeń, poruszonych problemów i przenikliwość obserwacji.
 2. Atrakcyjność formy literackiej lub multimedialnej (50 pkt.)
  1. Zastosowana forma wypowiedzi i narracji, koncepcja oraz struktura przekazu.
  2. Poprawność językowa.
  3. Staranność i jakość edycji oraz estetyka.
  4. Odwołania do opracowań dotyczących opisywanego okresu (np. artykułów prasowych), opracowanie bibliografii.
  5. Wykorzystanie ikonografii, np. opisanych fotografii, rysunków, ilustracji itp.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

 • dla dzieci i młodzieży do lat 18:
  • I nagroda – 5000 zł
  • II nagroda – 4000 zł
  • III nagroda – 3000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł
 • dla dorosłych:
  • I nagroda – 5000 zł
  • II nagroda – 4000 zł
  • III nagroda – 3000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:

 1. na adres mailowy: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”
 2. pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

Kapituła Konkursu

Przewodniczący: dr hab. Anna Krochmal, główny specjalista, koordynator Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP

Członkowie:

Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej;

Mariusz Olczak, zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych;

Maciej Prusiński, główny specjalista w Departamencie Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP;

Beata Żelazek, specjalista w Departamencie Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP.

 

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.