KONKURS

W 2020 roku z okazji XIII Międzynarodowego Dnia Archiwów i w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020” zaprosiliśmy do udziału w konkursie „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. Zgłoszenia można było nadsyłać do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych

 

Celem konkursu było dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji i życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje, posłużyły utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu pandemii.

- Konkurs jest kolejnym krokiem do stworzenia pełnowymiarowej i poruszającej różnorodne aspekty społeczne, kolekcji z czasów pandemii wywołanej koronawirusem. Wśród różnego typu dokumentacji, jaką archiwa państwowe gromadzą w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020”, chcemy zachować również świadectwa życia zwykłych ludzi, spojrzeć na wydarzenia z ich indywidualnej perspektywy, poznać wyzwania, przed jakimi stanęli, ich problemy i nadzieje – mówił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Aby wziąć udział w konkursie należało stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogły przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można było je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogli uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

W konkursie mogli brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Kapituła Konkursu wyłoniła najlepsze prace konkursowe według następujących kryteriów:

 1. Osadzenie w realiach i zgodność z tematyką Konkursu (30pkt.)
  1. Zgodność z chronologią i faktografią: praca ma dotyczyć pandemii wywołanej koronawirusem i powinna być osadzone we współczesnych realiach oraz przedstawiać prawdziwe wydarzenia.
  2. Bogactwo spostrzeżeń, poruszonych problemów i przenikliwość obserwacji.
 2. Atrakcyjność formy literackiej lub multimedialnej (50 pkt.)
  1. Zastosowana forma wypowiedzi i narracji, koncepcja oraz struktura przekazu.
  2. Poprawność językowa.
  3. Staranność i jakość edycji oraz estetyka.
  4. Odwołania do opracowań dotyczących opisywanego okresu (np. artykułów prasowych), opracowanie bibliografii.
  5. Wykorzystanie ikonografii, np. opisanych fotografii, rysunków, ilustracji itp.

Najlepsze prace zostały nagrodzone w dwóch kategoriach:

 • dla dzieci i młodzieży do lat 18:
  • I nagroda – 5000 zł
  • II nagroda – 4000 zł
  • III nagroda – 3000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł
 • dla dorosłych:
  • I nagroda – 5000 zł
  • II nagroda – 4000 zł
  • III nagroda – 3000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

WYNIKI

Kapituła konkursu oceniła 63 zgłoszenia. Najwyższe wyniki otrzymały następujące prace:

KATEGORIA DLA DOROSŁYCH

I MIEJSCE

„Dziennik epidemiczny”
Dariusz Gołębiewski

II MIEJSCE

„68 dni z życia rodziny i przyjaciół”
Iwona Jatowczyc

III MIEJSCE

„O tempora, o mores! Zapiski z zakamarków kociego łebka”
Małgorzata Fil  

WYRÓŻNIENIA

„Most z mgły”
Ryszard Jasiński

„KORONAVARIA – epistolarne zapiski z czasów pandemii”
Bogumiła Nastawska

KATEGORIA DO LAT 18

I MIEJSCE

„Droga Milu”
Aleksandra Horoszko

II MIEJSCE

„Cierpliwe podróże”
Aleksandra Jesionka

III MIEJSCE

„Wspomnienia z Pandemi Covid-19”
Radosław Patan

WYRÓŻNIENIE

„Szkoła nieczynna do odwołania”
Lena Janeczko  

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie oraz zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie zgłoszeń.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród była Polska Fundacja Narodowa.

Akcja „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” nadal trwa. Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Zachęcamy do udziału i przekazywania swoich świadectw okresu pandemii.

Szczegóły dostępne w artykule „Archiwum Pandemii A.D. 2020”.

 

Kapituła Konkursu

Przewodniczący: dr hab. Anna Krochmal, główny specjalista, koordynator Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP

Członkowie:

Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej;

Mariusz Olczak, zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych;

Maciej Prusiński, główny specjalista w Departamencie Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP;

Beata Żelazek, specjalista w Departamencie Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP.